Toewijzing voor De Kieftenhof › Treant

Toewijzing voor De Kieftenhof

De Kieftenhof is een wooncomplex in de buurt van Selkersgoorn. Het behoort niet tot Treant, maar vanuit Selkersgoorn doen we wel de toewijzing van de appartementen van De Kieftenhof.

De appartementen aan de Burgemeester Fonteinstraat zijn bedoeld voor mensen vanaf 45 jaar zonder thuiswonende kinderen die een zorgbehoefte hebben en in de buurt van een zorgcentrum willen wonen.

U huurt het appartement van Wooncorporatie Domesta. Ook kunt u hier - zoals in heel Dalen - gebruikmaken van onze zorg en services.

Inschrijven voor De Kieftenhof

Wilt u in aanmerking komen voor een appartement in De Kieftenhof, neem dan contact op met Domesta.

Ga terug naar hoofdpagina locatie