Praktische zaken › Treant

Praktische zaken

Indicatie CIZ

Voor de zorg en begeleiding van Selkersgoorn heeft u een indicatie nodig. De zorgbemiddelaar geeft u daar bij de kennismaking informatie over en kan u bij de aanvraag begeleiden. U krijgt de indicatie van het regionale Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. De soort zorg die u krijgt en hoe vaak u die zorg krijgt, staat in het 'zorgzwaartepakket', het ZZP.

Vrijwilligerswerk doen in Selkersgoorn?

Denkt u erover om vrijwilligerswerk te gaan doen in Selkergoorn? Dat horen we graag! De Schutse en Selkersgoorn hebben een eigen vrijwilligerscoördinator. U kunt met haar contact opnemen via tel. 0900 - 0591. Kom bij twijfel gewoon een keertje een dag meelopen. Meer over vrijwilligerswerk

Cliëntenraad De Schutse en Selkersgoorn

De Schutse en Selkersgoorn hebben samen een lokale cliëntenraad, die de belangen behartigt van de bewoners en cliënten van De Schutse en Selkersgoorn.  Ook is er een centrale, overkoepelende cliëntenraad die de belangen van alle cliënten van Treant Zorggroep bewaakt.  Wilt u meer weten over de lokale cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via 0900 - 0591.

Cadeautje

Wilt u een zorgverlener van Selkersgoorn bedanken voor zijn of haar goede zorgen? Doe dat dan in de vorm van een gift aan bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van De Schutse en Selkersgoorn. Medewerkers mogen namelijk geen cadeaus aannemen. 

Ga terug naar hoofdpagina locatie