Praktische zaken › Treant

Praktische zaken

Indicatie en financiering

In Oostermarke bieden we zorg vanuit de wet langdurige zorg en vanuit de ziektekostenverzekering ( wijkzorg). Onze zorgbemiddelaar geeft u daar bij de kennismaking informatie over en kan u bij de aanvraag begeleiden. U krijgt de indicatie van de wijkverpleegkundige of het regionale Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.  U kunt de zorgbemiddelaar of de wijkverpleegkundige van Oostermarke bereiken via tel. 0900 0591.

Het kan zijn dat uw zorgbehoefte anders is dan in uw indicatie is omschreven. Bijvoorbeeld omdat u behoefte heeft aan extra zorg. U kunt dan tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van onze aanvullende dienstverlening. Bespreek dit ook met onze zorgbemiddelaar.

Cliëntenraad

In Oostermarke is een actieve Cliëntenraad. Zij zijn uw aanspreekpunt en behartigen uw belangen als bewoner of cliënt. De raad vergadert één keer per maand en overlegt aansluitend met het management van Treant Zorggroep. Eén keer per jaar, in januari, nodigt de raad alle bewoners uit voor de jaarvergadering.

Trombosedienst

Iedere vrijdag kunt u in Oostermarke tussen 11.15 en 11.45 uur bloed laten prikken door de trombosedienst.

Hier werken of vrijwilligerswerk doen?

Zou u wel in Oostermarke willen werken of hier vrijwilligerswerk willen doen? Ga dan naar Bij ons werken.

Cadeautje

Wilt u een medewerker van Oostermarke bedanken voor zijn of haar goede zorgen? Doe dat dan in de vorm van een gift aan de personeelsvereniging Oostermarke. Medewerkers mogen namelijk geen cadeaus aannemen. 

Bereikbaarheid

Oostermarke is met het openbaar vervoer en de auto prima bereikbaar.

Openbaar vervoer
Bij het NS-station Emmen kunt u per bus (9292.nl) of te voet ( 12 minuten) Oostermarke bereiken.

Met de auto
U kunt de auto gratis parkeren bij de ingang van Oostermarke.

Ga terug naar hoofdpagina locatie