Wonen › Treant

Wonen

In of bij Olden Kinholt kunt u op de volgende manieren wonen:

  • in een zorgappartement in het woonzorgcentrum
  • in het beschermd wonen in De Wenning
  • met intensieve begeleiding in de Huuskamer
  • voor kortdurende opvang met een ELV-indicatie
  • in een zelfstandig appartement in de Kemperhof met een Thuiszorgindicatie of een WLZ-indicatie
  • Ook als u geen indicatie heeft om te gaan wonen in een woonzorgcentrum kunt u toch bij ons terecht. We bespreken met u uw wensen en leveren dan wonen en zorg op maat.

In het woonzorgcentrum

In Olden Kinholt heeft u een eigen appartement met:

  • zit-/slaapkamer
  • badkamer met douche en toilet
  • keukenhoek
  • balkon

U richt uw appartement zelf in en maakt het uw thuis. U behoudt uw privacy; hebt ook zelf de sleutel. Als u dat prettig vindt, zijn er veel mogelijkheden om samen met anderen dingen te doen. Er is ook een gezamenlijke ruimte om koffie en thee te drinken of te eten, samen te koken als activiteit of bijvoorbeeld spelletjes te doen.

In uw appartement woont u zo zelfstandig mogelijk. Daarbij krijgt u de woonbegeleiding die u nodig heeft. Dat kan hulp bij douchen en aankleden zijn of bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Over de woonbegeleiding maken we afspraken met u die we vastleggen in het zorgleefplan.

De Huuskamer
Woont u in Olden Kinholt en heeft u behoefte aan intensieve begeleiding en een duidelijke dagstructuur in een groep? Dan kunt u naar de Huuskamer.
De verzorgenden van de Huuskamer bieden de ADL-zorg en geven dagelijkse begeleiding. We koken er ook zelf, drinken samen koffie en eten samen.

Beschermd wonen in De Wenning

Krijgt u problemen met uw geheugen? Of bent u soms verward? Dan kunt u op onze afdeling De Wenning aanvullende zorg en begeleiding krijgen. Daardoor kunt u langer in Olden Kinholt en in de bekende omgeving blijven wonen. In deze woongroep bieden we een dagstructuur in een omgeving die bij u past. In De Wenning koken en eten we samen. Als uw naasten dat willen, betrekken we hen graag bij uw verzorging. De ruimtes van De Wenning zijn niet afgesloten.

Kortdurende opvang/ELV (eerstelijnsverblijf)

Moet u herstellen na een ziekenhuisopname? Of kan uw mantelzorger tijdelijk niet voor u zorgen , bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname of vakantie? In Olden Kinholt hebben we een aantal zit-/slaapkamers voor kortdurende opname. U kunt hier maximaal twaalf weken verblijven.

Zelfstandig wonen in de Kemperhof

Naast het woonzorgcentrum staat de Kemperhof met 36 appartementen. U woont hier zelfstandig, maar wel met de zorg en faciliteiten van Olden Kinholt dichtbij. U kunt daar bijvoorbeeld de warme maaltijd gebruiken. Of meedoen met activiteiten. En gaat het wat minder, dan doet u een beroep op de thuiszorg of WLZ-zorg. Ieder appartement is voorzien van een alarmoproepsysteem waarmee u zo nodig snel hulp kunt inroepen. 

Deze woningen zijn eigendom van Vestia. Daar kunt u een informatiemap opvragen.

Ga terug naar hoofdpagina locatie