Cliëntenraad › Treant

Cliëntenraad

Belangenbehartiger

De cliëntenraad is er voor ú als bewoner en bezoeker en behartigt uw belangen. Wilt u meer weten over de cliëntenraad van Olden Kinholt? Kijk dan op deze pagina

Ga terug naar hoofdpagina locatie