Wonen met zorg › Treant

Wonen met zorg

Verzorgingshuiszorg

U wilt fijn wonen en goede zorg krijgen? Dat kan in Holtingerhof. We overleggen met u en uw familie over uw wensen en behoeften en leggen de afspraken vast in uw zorgleefplan. U ontvangt vervolgens de zorg die bij u past. Dit kan variëren van geen zorg tot uitgebreide zorg.

Ouderen met lichamelijke klachten

We bieden zorg aan ouderen met lichamelijke klachten of een chronische ziekte. Zij wonen hier in hun eigen appartement. Komt u hier wonen, dan helpen onze zorgmedewerkers u met de dagelijkse handelingen die u niet meer zelf kunt. Bijvoorbeeld bij opstaan, wassen, aankleden, eten en naar bed gaan.

Het appartement
Uw appartement heeft een woonkamer met keukenblok, slaapkamer en badkamer. U kunt het appartement inrichten zoals u dat zelf wilt en met uw eigen meubels en spullen. Er is een telefoonaansluiting, kabel voor radio en tv en een internetverbinding. De appartementen zijn zo groot dat ze ook geschikt zijn voor echtparen. Op iedere etage is een gezamenlijk balkon.

Mensen met dementie - kleinschalig wonen

Heeft u een geheugenstoornis, zoals dementie, en wordt zelfstandig wonen steeds moeilijker? Of speelt dat bij uw partner of naaste? 
Dan is het kleinschalig wonen in Holtingerhof mogelijk een goede keus. U heeft een appartement dat u en uw familie zelf kunnen inrichten. In de gezamenlijke huiskamer houden we een dagelijks, huiselijk ritme aan. We drinken samen koffie, doen spelletjes, luisteren muziek of kijken wat tv. In de huiskamer is ook een keuken; we bereiden hier het eten en eten ook samen.
Een vast team van medewerkers biedt hier zorg, met hulp van vrijwilligers.

Het is een open afdeling. Door de aankleding van de ruimten - onder meer muurbekleding op deuren, waardoor deze niet meteen herkenbaar zijn als deur - zorgen we voor veiligheid.

Ook tijdelijke zorg

In Holtingerhof bieden we ook tijdelijke zorg. U kunt hier terecht voor een kortdurende opname na een ziekenhuisopname of als uw partner of naaste tijdelijk niet voor u kan zorgen door ziekte, vermoeidheid of vakantie.

Zorg en behandeling

We durven rustig te zeggen dat onze medewerkers attent en professioneel zijn. Als dat nodig is, schakelen we een behandelaar voor u in, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopgedist of diëtist.

Ga terug naar hoofdpagina locatie