Stichting Vrienden › Treant

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Holtingerhof

Deze stichting zamelt geld in om sociale en culturele voorzieningen te betalen die het algemene welzijn bevorderen van bewoners en personeel van Holtingerhof en de aanleunwoningen. Het gaat dan om voorzieningen die niet uit de exploitatie van deze woonzorgcentra kunnen worden betaald.

De Stichting Vrienden van Holtingerhof ontvangt geld uit giften en erfenissen.

Het bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de bewoners van Holtingerhof
  • de bewoners van de aanleunwoningen
  • het personeel
  • vrijwilligers
  • het management

Ook de stichting steunen?

Wilt u de Stichting Vrienden van Holtingerhof steunen?
Dat kan door:

  • u aan te melden als donateur. Neem daarvoor contact op met het hoofd van de locatie.
  • een gift te storten op rekeningnummer NL15INGB0007051068  ten name van de Stichting Vrienden van Holtingerhof.
Ga terug naar hoofdpagina locatie