Hart voor Holdert › Treant

Hart voor Holdert

Stichting Hart voor Holdert wil het leven van bewoners van woonwijkcentrum Holdert, onderdeel van Treant Zorggroep, veraangenamen door tegemoet te komen aan wensen en behoeftes die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden. Stichting Hart voor Holdert is onafhankelijk en zet zich belangeloos in voor bewoners van Holdert. Het doel is iets extra’s te doen, iets vrolijks, opbeurends. Door de financiële middelen maken we het wonen in Holdert extra aangenaam door extra activiteiten te organiseren of voorzieningen mogelijk te maken. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties en legaten.

 Concreet, tastbaar en dichtbij huis.

Steun Stichting Hart voor Holdert

Wilt u meehelpen en een financiële bijdrage leveren aan de stichting? U kunt op verschillende manieren de stichting steunen.

Eenmalige donatie:

Bankrekeningnummer: NL79 RABO 0375 0791 06
T.n.v. Stichting Hart voor Holdert
Onder vermelding van: Gift Stichting Hart voor Holdert

Eenmalige donaties zijn beperkt aftrekbaar. Bekijk de pagina van de Belastingdienst voor meer informatie.

Andere mogelijkheden:

U kunt er ook voor kiezen om Stichting Hart voor Holdert te steunen door bijvoorbeeld een schenking of Stichting Hart voor Holdert op te nemen in het testament. Stichting Hart voor Holdert heeft de ANBI status. Een algemene Nut Beogende Instelling is vrijgesteld van schenkings-en successierechten. Een schenking komt geheel ten goede aan de stichting. 

Wilt u meer informatie ontvangen over de donatiemogelijkheden? Neem dan contact op via hartvoorholdert@treant.nl of bel +31(0)88 129 86 04.

Stichting Hart voor Holdert Hondsrugweg 101, 7811 AB Emmen KvK 83392025
 
Ga terug naar hoofdpagina locatie