Zorg aan huis › Treant

Zorg aan huis

Zorg en diensten bij u thuis

Heeft u ondersteuning of zorg nodig om uzelf thuis te redden? En kan uw familie of partner niet meer alle zorg overnemen? Vanuit Het Ellertsveld bieden we zorg aan bewoners van de aanleunwoningen en aan wijkbewoners. Voor deze zorg aan huis hebben we een speciaal zorgteam met daarin helpenden, verzorgenden en een wijkverpleegkundige. Samen met u en uw naasten kunnen zij ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Welke zorg biedt ons zorgteam?

We kunnen u de volgende zorg bieden:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • ondersteunende begeleiding, individueel of in een groep

Hiervoor is een indicatie nodig. We maken afspraken met u voor het leveren van zorg op een tijdstip dat u goed uitkomt: zorg op afspraak. 

Volledig Pakket Thuis
U kunt ook kiezen voor Volledig Pakket Thuis (VPT). U kunt desgewenst met de zorgbemiddelaar overleggen wanneer dit voor u zinvol is. Met VPT kunnen verzekerden met hun CIZ-indicatie dezelfde zorg krijgen die ze in een woonzorgcentrum zouden ontvangen. We maken met u zorgafspraken voor vaste momenten die planbaar zijn en voor die momenten waarop u plotseling zorg nodig hebt.

Personenalarmering

Als u het prettig vindt om altijd snel hulp in te kunnen roepen, dan bieden we personenalarmering. Hierbij draagt u een alarmknop om uw pols of hals. Drukt u op de knop, dan bereikt uw noodoproep ons en komt een medewerker van ons in actie of wordt uw contactpersoon gealarmeerd.

Ga terug naar hoofdpagina locatie