Zelfstandig wonen bij Het Ellertsveld › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Zelfstandig wonen bij Het Ellertsveld

In 2019 heeft woningstichting Woonservice “Brink wonen” gerealiseerd. Deze seniorenwoningen worden door Woonservice verhuurd. Als u hierover meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Woonservice. Uiteraard is het mogelijk om in deze seniorenwoningen thuiszorg vanuit Het Ellertsveld te ontvangen. Voor meer informatie over deze thuiszorg kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaar van Het Ellertsveld. Deze is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0900 05 91.

Ga terug naar hoofdpagina locatie