Wonen met zorg › Treant

Het Ellertsveld

Wonen met zorg

Wonen met - maar eventueel ook nog zonder - zorg

U wilt fijn wonen en - als dat nodig is - goede zorg krijgen? Dat kan in Het Ellertsveld. Wij vinden het belangrijk dat u kunt wonen zoals altijd. De nadruk ligt voor ons op ondersteuning en zorg wanneer u dat nodig heeft. Dat bepaalt u dus zelf.

Zorg die bij u past

We werken met vaste zorgteams die persoonsgericht werken. Dezelfde gezichten en vaste aanspreekpunten zijn voor u van belang. Wij vinden: hoe beter de relatie tussen cliënt en zorgverlener, hoe beter wij kunnen ondersteunen. Alle medewerkers in Het Ellertsveld werken samen met de bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers om te kijken wat de beste oplossingen zijn. We overleggen met u en uw familie over uw wensen en behoeften en leggen de afspraken vast in uw persoonlijke zorgleefplan. U ontvangt vervolgens de zorg die bij u past. Dit kan variëren van een beetje ondersteuning bij het dagelijks leven tot volledige zorg. En heeft u behandeling nodig door een fysiotherapeut, logopedist of andere behandelaar? Dat kunnen we voor u regelen.

Ouderen met lichamelijke klachten

Heeft u lichamelijke beperkingen en regelmatig zorg nodig? En is het lastig om die zorg nog in uw eigen woning te krijgen? Dan kunt daarvoor terecht in Het Ellertsveld. We bieden zorg aan oudere mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperkingen. Deze zorg wordt ook wel somatische zorg of chronisch-somatische zorg genoemd.

Wij werken met een multidisciplinair team van zorgverleners  en professionals zoals huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psycholoog  om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij wat u zelf nog kunt. In de zorg voor u richten we ons op hoe u woont en leeft en op uw geestelijk en lichamelijk welbevinden. Sociale activiteiten horen daar ook bij. We helpen u met alle dagelijkse handelingen die u niet meer alleen kunt. Denk aan: opstaan, douchen, aankleden, eten, naar bed gaan.

Appartement

We hebben hier de volgende typen appartementen:

  • eenkamerappartement, bestaand uit een woon-/slaapkamer en ruime badkamer
  • tweekamerappartement, bestaand uit kamer, slaapkamer en ruime badkamer

​De keuze van een appartement hangt af van het aanbod. U kunt natuurlijk ook wachten op een bepaald type appartement.

Vragen?
Voor vragen over de appartementen en de aanleunwoningen kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaar van Het Ellertsveld tel. 0900 0591 (1 cent per minuut).

Kleinschalige zorg voor mensen met dementie

Mensen met dementie bieden we zorg op de psychogeriatrische afdeling (pg-afdeling). Deze zorg voor mensen met verschillende stadia van dementie is belevingsgericht: we gaan uit van wat een bewoner voelt, vindt en wil. De bewoners hebben elk een appartement. Deze liggen dicht bij elkaar. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer waar we de bewoners gerichte zorg en begeleiding bieden.

Tijdelijk verblijf

Soms is het nodig dat mensen na een ziekenhuisopname of bij een kortdurende ziekte tijdelijk zorgondersteuning nodig hebben die thuis niet geboden kan worden. We hebben vier eenkamerappartementen voor mensen die hier tijdelijk willen wonen. Zorg leveren we op basis van een verblijfsindicatie of op basis van kamerhuur met zorg. Onze zorgbemiddelaar kan u er meer over vertellen. 

Fijne sfeer

Alle medewerkers van Het Ellertsveld werken samen met familie, naasten en vrijwilligers aan een fijne gemoedelijke sfeer in Het Ellertsveld. De bewoners van Het Ellertsveld kijken naar elkaar om. In elk zorgteam zitten verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook medewerkers van de keuken en de schoonmaak.  De vele vrijwilligers bieden ondersteuning bij allerlei activiteiten. Dat geeft wel aan dat de betrokkenheid vanuit het dorp groot is.  Jaarlijks vragen we onze cliënten ook hoe tevreden ze over ons zijn. Zo blijven we werken aan het verbeteren van de kwaliteit en tevredenheid.

Ga terug naar hoofdpagina locatie