Zorg thuis & services › Treant

Zorg thuis & services

Verzorginghuiszorg en verpleeghuiszorg bij u thuis

Ook als u zelfstandig woont, kunt u vanuit De Schutse alle nodige zorg ontvangen. Ons wijkzorgteam levert deze zorg. Wij noemen het 'Zorg aan Huis'. Het heet ook wel Volledig Pakket Thuis of afgekort VPT.  Dit is zorg die ook in een verzorgingshuis of verpleeghuis geboden wordt. Nu kunt u ervoor kiezen om deze zorg thuis te ontvangen.

Mogelijkheden van Zorg aan Huis

Volledig Pakket Thuis betekent dat we de zorg en diensten afstemmen op uw behoeften en wensen. Dit kan als u op redelijke afstand van De Schutse woont.

Mogelijkheden zijn:

  • Persoonlijke verzorging: hulp bij de dagelijkse handelingen zoals douchen, scheren, aan- en uitkleden, toiletgang, eten en drinken.
  • Ondersteunende begeleiding: hulp bij het structureren vande dag.
  • Verpleging: wond- of stomaverzorging, toedienen van medicijnen, het geven van injecties, advies geven.
  • Nachtzorg: hulp tussen 23.00 en 7.00 uur, ook in acute situaties.
  • Begeleiding bij dagbesteding
  • Dagverzorging
  • Vroegsignalering en begeleiding dementie
  • Behandelzorg, zoals door een diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze aanvullende diensten en producten, zoals personenalarmering, klussenservice en het verzorgen van de was. 

Snel geregeld

Volledig Pakket Thuis heeft geen wachtlijsten. De zorg die u wenst is doorgaans snel geregeld. U kunt deze zelf aanvragen, maar ook een familielid, huisarts of uw zorgverzekeraar kan dit doen. 

Wij verlenen de zorg met behulp van ons wijkzorgteam. Het team bespreekt met u uw persoonlijke situatie om de zorg zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw wensen. Het team regelt alle zaken en is zelf verantwoordelijk voor het organiseren en bieden van alle benodigde zorg. Wel zo prettig voor u, want zo heeft u steeds met dezelfde zorgverleners te maken. 

Altijd bereikbaar

Voor het verlenen van zorg is ons wijkteam altijd bereikbaar, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Neem daarvoor contact op via 0900 0591 (1 cent per minuut).

Ga terug naar hoofdpagina locatie