Wonen met zorg in De Schutse › Treant

Wonen met zorg in De Schutse

Wonen, zorg en welzijn

Kunt u niet meer volledig voor uzelf zorgen of hebt u regelmatig zorg nodig? En is mantelzorg of thuiszorg in uw thuissituatie niet meer voldoende? Of misschien zoekt u een fijne en veilige plek voor uw partner of ouder? Dan kan wonen met zorg in De Schutse voor u of uw familielid een goede oplossing zijn. Hier combineren we wonen, zorg en welzijn. Dit kan ook tijdelijk.

Verzorging en verpleging

In De Schutse wonen mensen die verzorging nodig hebben (verzorgingshuiszorg) en mensen die verpleging nodig hebben vanwege een chronische ziekte of ernstige lichamelijke beperkingen (verpleeghuiszorg).

Bij De Schutse kunt u zorg zónder en zorg mét behandeling ontvangen. U woont zelfstandig in uw appartement, maar hebt 24 uur per dag, zeven dagen per week alle benodigde zorg in de buurt. Daarbij vinden we het vooral belangrijk dat u hier prettig kunt wonen. De sfeer hier is informeel en familie is altijd van harte welkom. We helpen u met alle dagelijkse handelingen die u niet meer alleen kunt, zoals opstaan, wassen, aankleden, eten en naar bed gaan. We werken nauw samen met de huisarts, fysiotherapeut, psycholoog en logopedist.

De zorgbemiddelaar bespreekt met u en uw familie welke zorg u van ons wilt ontvangen en brengt u in contact met de betreffende hulpverlener.

Zorg voor mensen met dementie

We hebben een speciale afdeling waar mensen met dementie, zoals Alzheimer, wonen. Daar bieden kleine teams psychogeriatrische zorg volgens het principe van het kleinschalig wonen. Dit betekent een dagritme in een gezamenlijk huishouden en belevingsgerichte zorg en ruimten: zorg en wonen die uitgaat van wat mensen willen en prettig vinden. Zo zorgen we ervoor dat zij hier op een prettige en veilige manier kunnen leven in een huiselijke omgeving en met passende zorg, begeleiding en behandeling. Het is geen gesloten afdeling.

Ook tijdelijke zorg

In De Schutse bieden we ook tijdelijke zorg. U kunt hier terecht voor een kortdurende opname, bijvoorbeeld als uw mantelzorger op vakantie is of tijdelijk niet voor u kan zorgen door ziekte, ziekenhuisopname of vermoeidheid. Regelmatig hier logeren is ook mogelijk, bijvoorbeeld elk weekend of elke maand een paar dagen.

Het zorgappartement

De zorgappartementen hebben een keuken, een aparte slaapkamer en een balkon. U kunt uw appartement zelf stofferen en inrichten met uw eigen meubels en spullen.
Het is wel belangrijk dat de vloerbedekking en de meubels geschikt zijn voor de zorgverlening en de schoonmaak. Elk appartement heeft een telefoonaansluiting en een kabel voor radio en tv. Ook is hier internet (geen wifi). Verder is er personenalarmering in elk appartement..

Zorgleefplan

Graag bieden we u de zorg die bij uw wensen en behoeften past. De afspraken die we daarover met u en eventueel uw familie maken, zetten we in het zorgleefplan.

Ga terug naar hoofdpagina locatie