Voorzieningen › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Voorzieningen

Onze voorzieningen zijn bedoeld voor onze bewoners én voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De woonwijkfunctie van De Schutse groeit en dat vinden we fijn.  We nodigen de wijkbewoners van harte uit om gebruik te maken van onze voorzieningen; ze zijn er ook voor u!

Bibliotheek

Op maandagmiddag tijdens de oneven weken kunt u boeken uitzoeken en lenen in de activiteitenruimte. Ook is er in het Atrium een boekenkast met boeken die u kunt lenen.

Fysiotherapie

De fysiotherapeute behandelt hier mensen uit de wijk en bewoners van de inleun- en aanleunwoningen die fysiotherapie nodig hebben. Bewoners van De Schutse maken gebruik van de fysiotherapeute van Treant Zorggroep.

Kerkdiensten

 We besteden aandacht aan zingeving en hebben hier ook een geestelijk verzorger. Veel bewoners zijn protestants of katholiek, maar mensen van elke gezindte zijn hier van harte welkom. Elke twee weken is hier op zondag om 19.00 uur een dienst waarin een dominee voorgaat.

Restaurant

In De Schutse kan iedereen van de kleine kaart nuttigen in het restaurant, het Atrium. Daarop staan onder meer belegde broodjes, een kroketje en soep. U kunt hier de hele dag terecht: van 8.00 uur 's ochtends to 19.30 uur 's avonds.

Winkeltje

We hebben een winkeltje dat elke dag - ook 's zondags - geopend is van 9.00 tot 17.00 uur en bemand wordt door vrijwilligers. Hier kunt u uw dagelijkse boodschappen doen.  Heel handig als u eens wat vergeten bent! 

Beweegpad

In onze locatie is een beweegpad. Een wandeling langs dit pad motiveert bewoners, bezoekers en wijkbewoners om door middel van opdrachten te bewegen. Bent u nieuwsgierig? Kom dan langs om het beweegpad zelf uit te proberen!

In beweging met fietslabyrint

Bewoners kunnen met het labyrint binnen een virtuele fietstocht maken door heel Nederland of door de omgeving waar ze vroeger hebben gewoond. Het fietslabyrint bestaat uit een groot beeldscherm met een speciale fiets. Bewoners in een rolstoel of bewoners die vanwege een beperking niet op een hometrainer kunnen fietsen, kunnen ook gebruikmaken van het labyrint. Zo fietsen bewoners niet alleen veilig, maar blijven ze in beweging, genieten ze van de beelden uit de omgeving en zijn ze ongemerkt aan het trainen.

Coupeuse

Elke maandag van 13.30 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur komt hier een coupeuse. Zij kan voor u kleine verstelwerkzaamheden doen, zoals een naad die is losgegaan dichtmaken en een knoop aanzetten.

Kapsalon

Onze kapster knipt en kapt dames en heren op afspraak. Dat kan op dinsdag van 9.00 - 16.00 uur en om de week op vrijdag van 8.30 - 16.00 uur.

Pedicure

Voor een behandeling door de pedicure kunt u een afspraak maken. 

Schoonheidsspecialiste

De schoonheidsspecialiste komt hier elke tweede woensdag van de maand van 9.30 - 12.00 uur. Zij behandelt u op afspraak. 

Ga terug naar hoofdpagina locatie

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis