Zorgverlening › Treant Zorggroep

Zorgverlening

Zorg en services

Ons wijkteam met verzorgenden en verpleegkundigen levert de zorg 24 uur per dag in de aanleunwoningen van De Korenhof.
Woont u zelfstandig in uw eigen woning in Aalden of Zweeloo en heeft u hulp of zorg nodig? Ook dan kunt u gebruik maken van onze zorg thuis en services.

Met een beetje - en soms wat meer - hulp van onze kant kunt u de meeste dingen blijven doen zoals u dat gewend was. U bepaalt zelf van welke zorg en services u gebruik wilt maken. Uw wensen zijn voor ons het uitgangspunt.

Zorg en verzorging

We kunnen u persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding bieden. Het zorgteam werkt vanaf de toewijziging van de zorg nauw samen met de plaatselijke huisarts.
De afspraken die we met u maken, zetten we in uw zorgleefplan.

Contact met zorgteam

Voor zorg kunt u rechtstreeks contact opnemen met het zorgteam van De Korenhof:

T.  06 460 076 71
E.  korenhof@treant.nl

Onze hulpverleners

Bij de kennismaking bespreken we met u welke medische zorg of begeleiding u nodig hebt. Daarna bespreken we uw zorgvraag binnen het zorgteam van De Korenhof.

Voor uw verzorging en behandeling kunnen we de volgende hulpverleners inschakelen:

 • verzorgende
 • (wijk)verpleegkundige
 • activiteitenbegeleider
 • specialist ouderengeneeskunde
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • bewegingsagoog
 • diëtist
 • logopedist
 • maatschappelijk werker
 • geestelijk verzorger
 • psycholoog

Meer over onze zorgverleners en behandelaars >

Dagverzorging

U kunt gebruik maken van Dagverzorging bij De Korenhof als u dat wilt. Het is bedoeld voor alle bewoners van De Korenhof en alle inwoners van Aalden en Zweeloo en omgeving die behoefte hebben aan enige begeleiding in het dagelijks leven. U heeft hier wel een indicatie voor nodig. Bij de dagverzorging volgen we het normale, huiselijke dagritme. U komt 's ochtends en aan het eind van de dag gaat u weer naar huis. U kunt meedoen aan activiteiten of bijvoorbeeld een krant lezen, wat puzzelen of tv kijken. We drinken samen koffie en eten samen. Als het nodig is helpen we u met persoonlijke hygiëne en praktische zaken.

Dagbesteding in Zweeloo: Plezant

In Zweeloo heeft Treant sinds  maart 2017 een dagbesteding voor ouderen in het medisch gezondheidscentrum aan de Marktstraat 2 in Zweeloo. De nieuwe dagbesteding is voor thuiswonende ouderen die willen deelnemen aan activiteiten (individueel of gezamenlijk), behoefte hebben aan structuur of willen genieten van sociale contacten en ontmoetingen. Ouderen zijn elke maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij de dagbesteding.


 Samen met fysiotherapiepraktijk Medifast en Drieluik Kinderopvang worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals beweegactiviteiten en bezoekjes van de peuters. Naast de vaste dagbestedingsgroep komt er ook een groep gericht op dagbesteding voor mannen. Voor aanmelden of meer informatie belt u naar 0900 0591.

Ga terug naar hoofdpagina locatie