Stichting Vrienden › Treant

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Korenhof

De stichting Vrienden van de Korenhof ontplooit jaarlijks allerlei activiteiten om extra financiële middelen te krijgen. Deze komen volledig ten goede aan de bewoners van De Korenhof. Met het geld worden zaken aangeschaft die niet binnen het normale budget te verwezenlijken zijn.

Meer informatie of donateur worden?

Bel naar 0900 0591.

Ga terug naar hoofdpagina locatie