Dagverzorging › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Dagverzorging

Dagopvang

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de dagstructuur en vindt u het leuk om dit samen met een groep mensen te doen? U kunt elke dag in De Korenhof terecht voor dagverzorging of ook wel groepsverzorging.

U kunt gebruik maken van dagdelen of hele dagen. U heeft hiervoor wel een indicatie nodig.

De groepsverzorging wordt geleid door beroepskrachten die nauw samenwerken met het zorgteam, vrijwilligers en het keukenpersoneel. De beroepskrachten zijn enthousiaste medewerkers van De Korenhof en ondersteunen u graag.

De afspraken die we met u maken, leggen we vast in een zorgleefplan. Dit wordt regelmatig met u besproken en zonodig bijgesteld.

Zeven dagen per week

We bieden in De Korenhof elke dag van 9.30 tot 17.00 uur dagverzorging in een groep.
Om 17.30 uur is dan de gezamenlijke broodmaaltijd. Daar kunt u tegen vergoeding aan deelnemen. 

Ga terug naar hoofdpagina locatie