Wonen met een ziekte of beperking - Ouderen › Treant

Wonen met een ziekte of beperking - Ouderen

Somatische zorg

Een chronische ziekte of beperking kan het onmogelijk maken om zelfstandig te blijven wonen. Op deze afdeling van De Horst kunnen we u 24 uur per dag de zorg, begeleiding en behandeling geven die u nodig heeft en die bij u past.

Wat vindt u prettig en belangrijk?

Als u bij ons komt wonen, is het goed dat we weten wat u prettig en belangrijk vindt. Met uw medische situatie bepaalt dit welke zorg, behandeling en begeleiding u het beste kunt krijgen. De afspraken die we hierover met u maken, leggen we vast in uw zorgleefplan.

Verzorging en behandeling

Samen met u en de specialist ouderengeneeskunde (de arts) maken we afspraken over uw zorg en behandeling. We hebben eigen behandelaars, die u kunnen behandelen. Zoals:

  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • logopedist
  • diëtist

Activiteiten

Regelmatig zijn er activiteiten waaraan u kunt deelnemen: zo kunt u uw hobby's blijven uitoefenen of er zelfs nieuwe bijkrijgen.

Er zijn activiteiten op de afdeling, maar er worden ook veel actviteiten georganiseerd voor alle bewoners en bezoekers van De Horst tezamen.

Uw appartement

U heeft een kamer met een badkamer. De kamer is bij uw komst al voorzien van gordijnen, linoleum, behang en een bed.

U kunt uw kamer inrichten met eigen meubels en spullen. Als u dat wilt, kunt u uw eigen gordijnen meenemen. Wij kijken wel even of de meubels de zorgverlening en de schoonmaak niet belemmeren. Elke kamer heeft een telefoonaansluiting, kabel voor radio en tv en een internetverbinding. Hier kunt u tegen betaling gebruik van maken.

We hebben ook gemeenschappelijke huiskamers, waar u bijvoorbeeld samen kunt koffie drinken, koken en eten. Maar ook wat praten of lezen, televisie kijken of een spelletje doen. U bepaalt waar u wel of niet aan meedoet.

Interesse of vragen?

Denkt u dat deze vorm van wonen met zorg iets voor u is? Of heeft u er vragen over? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar via telefoon 0900 0591 (1 cent per minuut).

Ga terug naar hoofdpagina locatie