Wonen met dementie › Treant

Wonen met dementie

Psychogeriatrische zorg

Heeft u een ernstige geheugenstoornis en wordt zelfstandig wonen moeilijk of onmogelijk? Of speelt dit bij uw partner, vader, moeder of familielid? Dan kunnen de veilige afdelingen Woltinge en Havezathe van De Horst een goede keus zijn.
We helpen de bewoners om zo veel mogelijk zelf te blijven doen en bieden goede verzorging en een fijne, veilig plek om te wonen.

Veilig en vertrouwd

Onze zorg is gericht op mensen met een geheugenstoornis, waaronder dementie. Deze zorg heet ook wel psychogeriatrische zorg.
Als uw geheugen u in de steek laat, is het belangrijk dat u zich vertrouwd voelt in uw omgeving. Hier in De Horst kunt u wonen in een huiselijke sfeer met goede zorg altijd dichtbij. Voor de veiligheid van u en uw medebewoners zijn de afdelingen gesloten; binnen de afdeling kunt u gaan en staan waar u wilt.  Sommige bewoners dragen preventief een dwaaldetectiesysteem. In overleg met u stimuleren u om nog zo veel mogelijk zelf te doen. Waar nodig ondersteunen we u hierbij.  Afspraken over onze zorgverlening leggen we samen met u, uw familie en/of uw naasten vast in het zorgleefplan. Minimaal twee keer per jaar praten we samen over uw zorgleefplan om te kijken wat (nog) beter kan.

De kamer

Alle kamers in De Horst zijn eenpersoonskamers. De kamers zijn voorzien van een bed, gordijnen, linoleum en behang. U kunt uw kamer inrichten met uw eigen meubels en spullen.
Elke kamer heeft een telefoonaansluiting, kabel voor radio en tv en een internetverbinding. Hier kunt u tegen betaling gebruik van maken.
U deelt een ruime badkamer met uw buurman of -vrouw.

Activiteiten en aaihonden

In de gezamenlijke huiskamer doen we de activiteiten die bij het dagelijks ritme van bewoners horen. We drinken samen koffie en thee, doen spelletjes, geven de planten water, bladeren de krant door. Er is altijd begeleiding. U bepaalt zelf waar u wel of geen zin in heeft. Eens per week kunt u bezoek krijgen van onze meest bijzondere vrijwilligers: aaihonden. De aaihonden zorgen ervoor dat u alert bent, (nog) meer beweegt door een bal weg te gooien, zorgen voor gezelschap en minder eenzame momenten. De aaihonden houden van aandacht, knuffelen en koekjes.

Familienetwerk

Goed contact met de naasten van een cliënt vinden we belangrijk. Waar mogelijk betrekken we hen ook graag bij de zorg voor de cliënt.
We maken hier ook gebruik van een online communicatieplatform genaamd 'Familienetwerk'. Hier kunnen familieleden en vrienden van bewoners elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan medewerkers. Meer hierover >

Interesse of vragen?

Denkt u dat deze vorm van wonen met zorg iets voor u of of uw naaste is? Of heeft u er vragen over? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar via tel. 0900 0591.

Ga terug naar hoofdpagina locatie