Stichting Vrienden › Treant

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van De Horst

De Stichting Vrienden van De Horst zamelt geld in ten bate van De Horst. Met het geld dat de stichting krijgt uit eenmalige schenkingen, maandelijkse donaties en erfenissen realiseert en/of financiert zij grote en kleine projecten voor bewoners en medewerkers.

Wie zijn de vrienden van De Horst?

Vrienden van De Horst is een stichting met een bestuur van zes personen. Dat bestuur bestaat uit: een voormalig medewerker, drie huidige medewerkers, een vrijwilliger één lid op voordracht van het bestuur. Samen bepalen zij waar de inkomsten aan besteed worden.

Voorbeelden van doelen

  • nieuw meubilair in het restaurant
  • sponsoren van de tent tijdens het jubileumfeest ter ere van 40 jaar De Horst
  • groot deel van de bouw van de multifunctionele ruimte
  • de ovonde (de ovale rotonde) voor de ingang van de Horst wordt mooi aangelegd met stenen, water en een vlonder

Meer informatie of donateur worden?

Wilt u ook donateur worden van Stichting Vrienden van de Horst? Dat kan  voor minimaal  €12.50 per jaar. Ook kunt u eenmalig een gift overmaken.  Ook kunt u de stichting een legaat of erfenis toekennen.

U kunt de vrienden van de Horst bereiken via mail of telefoon:

U kunt donateur worden  door een brief te sturen (onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats  en de  toezegging voor de hoogte van uw jaarlijkse bijdrage) naar:

  • Stichting Vrienden van de Horst, p/a Rondweg 97, 7825 TC  Emmen.  
  • U  mag de brief ook afgeven bij de receptie van De Horst. 

Ook kunt u uw gegevens mailen naar één van bovenstaande adressen. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL 38 ABNA 0572 7349 21. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Ga terug naar hoofdpagina locatie