Revalidatiezorg voor ouderen › Treant

Revalidatiezorg voor ouderen

Geriatrische revalidatiezorg

In De Horst bieden we revalidatiezorg voor ouderen, ook wel 'geriatrische revalidatiezorg' genoemd. Deze zorg richt zich op zelfstandig wonende oudere cliënten met verschillende aandoeningen, zoals: een beroerte, gebroken of nieuwe heup, gebroken been of de amputatie van een lichaamsdeel.
Het doel van de revalidatie is terugkeer naar de eigen woonsituatie.

Start van de revalidatie

U heeft eerst een intakegesprek met uw zorgcoördinator. Deze medewerker is gedurende uw revalidatie het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten. Hij of zij heeft regelmatig overleg met uw behandelaars. 
De eerste dag maakt u kennis met de specialist ouderengeneeskunde (de arts) en de fysiotherapeut en we maken afspraken rond uw revalidatie. Die zetten we in uw persoonlijke zorgleefplan. In de eerste week start u met de revalidatie. Het zorgleefplan stellen u en uw partner, familie en/of naasten samen met uw behandelend arts op. Het zorgleefplan beschrijft:

  • uw gezondheidstoestand;
  • welke doelen we tijdens uw revalidatie nastreven;
  • met welke behandelingen we die doelen hopen te bereiken: uw behandelplan.

Werken aan herstel

Therapieën vinden verspreid over de dag plaats. We bieden individuele therapie en soms ook groepstherapie. Ook kunnen we gebruik maken van een oefenkeuken, een oefenzaal en kleine oefenruimtes.
Wat u tijdens de therapie leert, past u ook weer in de praktijk toe op de afdeling. Bijvoorbeeld bij: zelf ontbijt maken, uw bed opmaken, uzelf verzorgen en oefeningen doen. Bij individuele therapie kan uw familie of mantelzorger aanwezig zijn. Zo kunnen zij u ook begeleiden.

Regelmatig zijn er thematische groepsbijeenkomsten. Hier informeren we u over kwesties rond uw revalidatie en wisselen we ervaringen uit.

Binnen acht werkdagen hebben we al een Evaluatie Zorgleefplan Overleg (EZO) met u en een familielid. Daarin bespreken we de doelen van uw revalidatie en een voorlopige ontslagdatum.
Elke twee weken is er een evaluatie.

Behandelteam

De specialist ouderengeneeskunde is tijdens uw revalidatie uw behandelend arts. Hij of zij zal u lichamelijk onderzoeken, inventariseert de problematiek en schakelt zo nodig andere behandelaars in. Dat gaat natuurlijk in overleg met u en uw naasten.

Ons multidisciplinaire team - bestaand uit meerdere hulpverleners - doet er alles aan om u goed te helpen. Naast medici, verplegers en verzorgers bestaat het team uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger.
Meer over onze zorgverleners >

COPD-zorg

Ook na een ziekenhuisopname is het belangrijk dat COPD-patiënten blijven werken aan hun conditie. Om dat te bevorderen, hebben ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en De Horst in Emmen (beide onderdeel van Treant Zorggroep), de COPD-zorg volledig op elkaar afgestemd. Meer over COPD-zorg.

Lees het ervaringsverhaal in de zorgkrant van Treant Zorggroep (juni 2015).

De kamer

Alle kamers in De Horst zijn eenpersoonskamers. De kamers zijn voorzien van gordijnen, linoleum, behang en een bed.

Naar huis

De duur van de revalidatie hangt helemaal af van wat u heeft en hoe het herstel verloopt. Het kan variëren van enkele dagen tot maximaal een half jaar.

Interesse of vragen?

Denkt u dat revalidatie in De Horst iets voor u is? Of heeft u er vragen over? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar via tel. 0900 0591.

Beoordeel onze zorg via ZorgkaartNederland

Ga terug naar hoofdpagina locatie