Palliatieve zorg › Treant

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

In De Horst bieden we palliatieve zorg: zorg voor cliënten die niet meer beter kunnen worden. Cliënten zo lang mogelijk een prettig leven met goede kwaliteit bieden en het ontlasten van mantelzorgers. Dat is ons doel. Wat goede kwaliteit is, bepaalt u zelf.

Zorg

Een gespecialiseerd team van verpleegkundigen en verzorgenden staat voor u klaar. Zij ondersteunen u zo goed mogelijk bij wat u zelf nog kunt én wilt doen. We bieden:

- verlichting van pijnsymptomen;
- lichamelijke verzorging;
- psychische, sociale en geestelijke begeleiding;
- stervensbegeleiding voor cliënten en hun naasten;
-ontlasting van naasten, familie en/of mantelzorgers.

Bij verdriet, moeilijke ervaringen en levensbeschouwelijke vragen staat ook onze geestelijk verzorger voor u klaar. We ondersteunen u en uw naasten in het omgaan met uw ziekte en naderend afscheid.

Behandeling

U bepaalt zelf welke behandelingen u ondergaat. Onze behandelaars helpen u keuzes te maken waar u zich goed bij voelt. De specialist ouderengeneeskunde is uw behandelend arts. Onze fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen staan ook voor u klaar. Bent u al onder behandeling van een specialist? U bepaalt zelf of u met deze behandeling doorgaat.

U bepaalt

U bepaalt samen met uw naasten en ons welke zorg u nodig hebt. U bepaalt zelf uw dagelijks ritme, van opstaan tot naar bed gaan. Dus ook wanneer u wilt eten en of en wanneer u bezoek wilt ontvangen. Bezoek is dag en nacht welkom. Ook kan uw bezoek gebruikmaken van onze logeerkamer. Uw wensen schrijven we op in uw persoonlijk zorgleefplan.

Afdeling De Esch

Op onze palliatieve afdeling De Esch hebben we zes kamers. U hebt een eigen kamer. De kamer is voorzien van een bed, gordijnen, linoleum en behang. Ook heeft uw kamer een telefoonaansluiting, kabel voor radio en tv en internetverbinding. Uw kamer richt u samen met uw naasten in naar wens. Daarnaast is er een gemeenschappelijke huiskamer met een huiselijke, warme sfeer. Wilt u meer weten over afdeling De Esch? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar via 0900 0591.

Tijdelijk verblijf

De zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden is zwaar voor naasten familie en/of mantelzorgers. Afdeling De Esch is er ook om hen te ontlasten. We nemen tijdelijk de zorg voor uw geliefde over.  Wilt u meer weten over afdeling De Esch? Wilt u meer weten over het tijdelijk verblijven op afdeling De Esch? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar via 0900 0591.

Ga terug naar hoofdpagina locatie