Zorg voor patiënten met corona in De Horst › Treant

Zorg voor patiënten met corona in De Horst

Om de ziekenhuizen in de regio te ontlasten, verlenen we op Treant-locatie De Horst in Emmen op de revalidatieafdeling zorg aan patiënten met het coronavirus. De revalidatieafdeling is makkelijk aan te passen voor verpleging in isolatie en kan goed afgesloten worden van andere afdelingen. Zo kan Treant blijven meebewegen met de coronacrisis.

Welke patiënten neemt Treant op in De Horst?

In De Horst kunnen vier groepen mensen met het coronavirus terecht:

  • Patiënten met corona die eerder behandeld en verpleegd zijn in andere ziekenhuizen en die op weg zijn naar herstel, maar nog wel zorg nodig hebben;
  • Patiënten met corona die door een huisarts worden doorverwezen omdat thuiszorg voor hen inmiddels onvoldoende of niet haalbaar is;
  • Patiënten met corona bij wie het einde van het leven in zicht is;
  • Psychogeriatrische patiënten die door een verpleeghuizen worden doorverwezen omdat zorg voor hen niet haalbaar is in de verpleeghuizen waar ze wonen.   

Wie bepaalt welke patiënten Treant opneemt in De Horst?

Met de regio wordt afgestemd welke patiënten in De Horst worden opgenomen. Het gaat om patiënten met het coronavirus die zorg nodig hebben op een verpleegafdeling. 

Worden de patiënten veilig verpleegd?

De patiënten met het coronavirus worden in isolatie verzorgd door een vast team van medewerkers. 

Wie behandelt deze patiënten in De Horst?

De patiënten worden door onze Specialisten Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden behandeld en verpleegd. Zij hebben een speciale training gevolgd voor het behandelen en verplegen van de patiënten. Onze fysiotherapeuten verlenen revalidatie- en herstelzorg als dit nodig is. De patiënten worden verpleegd en behandeld door een vast team. Deze medewerkers komen niet in aanraking met andere medewerkers of bewoners/cliënten die in De Horst wonen. 

Is er bezoek mogelijk op de corona-afdeling?

Patiënten mogen dagelijks bezoek ontvangen van een persoon. Dit hoeft niet elke dag dezelfde persoon te zijn. Neem contact op met de afdeling voor meer informatie en/of het maken van een afspraak. Voor familieleden is ook een telefoonnummer beschikbaar dat zij kunnen bellen om te informeren naar de toestand van hun familielid.

Ga terug naar hoofdpagina locatie