V&V / Medisch ondersteunende opleidingen › Treant

V&V / Medisch ondersteunende opleidingen

Treant Zorggroep wil blijvend kwaliteit van zorg leveren. Onze (toekomstige) medewerkers bepalen voor een belangrijk deel deze kwaliteit. Daarom bieden we verschillende opleidingen op allerlei niveaus; zowel basisopleidingen, vervolgopleidingen en stageplaatsen voor verschillende opleidingen.

Het opleiden binnen Treant Zorggroep staat voor vakmanschap en werkplekleren. Vakmanschap wordt beschouwd als een individuele verantwoordelijkheid en de organisatie weet zich verantwoordelijk voor een optimale leeromgeving waar werken en leren nauw aan elkaar verbonden zijn.

Hieronder vind je een overzicht van het opleidingsaanbod. Kijk voor de huidige beschikbare opleidingsplaatsen op onze vacature-pagina. Mocht er een opleidingsplaats beschikbaar zijn, kun je online solliciteren.

Opleidingen in ziekenhuislocaties

Medisch ondersteunend:

 • Anesthesiemedewerker
 • Deskundige infectiepreventie
 • Gipsverbandmeester
 • Hartfunctielaborant
 • Longfunctielaborant
 • Operatieassistent
 • Radiodiagnostisch laborant (MBRT)
 • Physician assistant

Verpleegkundige vervolgopleidingen:

 • Acute zorg verpleegkundige
 • CCU verpleegkundige
 • Diabetesverpleegkundige
 • Dialyseverpleegkundige
 • Endoscopieverpleegkundige
 • Geriatrie  verpleegkundige
 • Intensive care verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Longverpleegkundige (astma en COPD)
 • Neurologieverpleegkundige
 • Obstetrie en gynaecologie verpleegkundige
 • Oncologieverpleegkundige
 • Recovery verpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige
 • Stomaverpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Opleidingen locaties wonen en zorg

Leer- en werktrajecten:

 • Verzorgende IG (BBL 3)
 • Verpleegkundige (BBL 4)
 • HBO regieverpleegkundige  (niveau 6)

Meer weten

Voor meer informatie over de leer- en werktrajecten wonen en zorg, neem je contact op met Johanna Brouwer (06 29 40 84 99 / b.g.g. 06 51 13 59 03) of per mail: stagebureauopleiding@treant.nl

Voor meer informatie over de overige opleidingstrajecten kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding. Telefoon: 06 82 47 74 20. E-mail: secretariaatopleiding@treant.nl.