Research › Treant

Research

Research

Bij Treant is veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft aan de ene kant commerciële studies, waarbij patiënten geïncludeerd worden binnen Treant en de verdere verwerking van gegevens door derden plaatsvindt. Aan de andere kant gaat het om onderzoeker-geïnitieerd onderzoek waarbij zowel kort- als langlopende onderzoeksprojecten worden uitgevoerd. Bij kortlopend onderzoek valt te denken aan onderzoek uitgevoerd door studenten, coassistenten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistents. De langlopende onderzoekslijnen kunnen o.a. een grote populatie betreffen met een bepaalde aandoening of een bepaalde techniek die veel wordt gebruikt. Door een goed opgezet en uitgevoerd onderzoek wordt het mogelijk:

 • de kwaliteit van de zorg binnen Treant te evalueren en te verbeteren;
 • innovatie van de zorg te realiseren op basis van wetenschappelijk bewijs;
 • de diverse opleidingen, waar wetenschappelijk onderzoek steeds belangrijker wordt, te profileren en te behouden.

Research Bureau

Het Research Bureau van Treant ondersteunt en adviseert de onderzoekers van de zorggroep bij alle facetten van onderzoeker-geïnitieerd onderzoek. Doel is het aantal onderzoeker-geïnitieerde onderzoeken dat opgezet wordt toe te laten nemen, zowel op medisch, paramedisch als verpleegkundig gebied. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderzoek. Het Research Bureau biedt de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • helpen formuleren van onderzoeksvragen;
 • helpen ontwikkelen van onderzoeksprotocollen;
 • hulp bij subsidie aanvragen;
 • begeleiding bij METC-procedures;
 • helpen verwerken van data m.b.v. datamanagement en statistische programma’s (Castor, SPSS);
 • geven van hulp en advies bij methodiek/statistiek ;
 • tekstueel en inhoudelijk helpen opstellen van rapportages/verslagen;
 • redigeren van Nederlandstalige en Engelstalige artikelen;
 • organiseren van trainingen Good Clinical Practice (GCP).

Contact

Wilt u medisch wetenschappelijk onderzoek doen of heeft u ondersteuning of advies nodig bij lopend onderzoek? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met dr. Petra Callenbach, coördinator Wetenschappelijk Onderzoek bij Treant door te mailen naar p.callenbach@treant.nl of telefonisch via:

06 51 35 92 57

Research centra binnen Treant

Binnen Treant doen veel afdelingen onderzoek. Daarnaast hebben we een aantal research centra:

 1. Oncologiecentrum
 2. BDRC
 3. Cespero

Beoordelings- en toestemmingsproces van medisch wetenschappelijk onderzoek

Voordat een medisch wetenschappelijk onderzoek binnen Treant Ziekenhuiszorg uitgevoerd mag worden, is toestemming van de raad van bestuur (RvB) nodig. Daarom dient al het onderzoek dat men voornemens is om binnen Treant Ziekenhuiszorg uit te gaan voeren vooraf aangemeld te worden bij de RvB. Dit betreft zowel het WMO-plichtige als het niet WMO-plichtige onderzoek, inclusief onderzoek dat in het kader van een opleiding wordt verricht. De RvB baseert haar besluit om al dan niet met de uitvoering van een bepaald onderzoek in te stemmen op het advies dat voortkomt uit een intern beoordelingstraject. De coördinatie van dit traject ligt in handen van Bureau Medische Opleidingen. Alle aanvragen voor het verkrijgen van toestemming van de RvB voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek dienen ingediend te worden via wetenschap@treant.nl.

Medisch-wetenschappelijke publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van wetenschappelijke publicaties vanaf 2017 waaraan onze specialisten, arts-assistenten en geneeskundestudenten hebben bijgedragen (deze namen zijn vetgedrukt) met als opgegeven affiliatie Treant (ziekenhuislocatie Scheper, Bethesda of Refaja). De publicaties zijn alfabetisch weergegeven op afdeling/onderwerp en naam van eerste auteur. De hyperlinks verwijzen naar de abstracts in de medische database PubMed.