Opleiding tot medisch specialist › Treant

Opleiding tot medisch specialist

Opleiding tot medisch specialist

Kies je voor een vervolgopleiding binnen onze regio, dan kies je voor een regio met een gunstig woonklimaat, genoeg faciliteiten voor wonen, scholing, cultuur en hobby’s. Een leuke regio met een uitdagende, zeer diverse patiëntenpopulatie, waarin uitdagend werk en ontspanning goed gecombineerd kunnen worden.

Treant biedt als specifieke voordelen voor je opleidingstijd:

  • Een goed georganiseerde introductie en opleiding.
  • Een relatief kleinschalige organisatie, korte lijnen, informele samenwerking in een eerlijke open sfeer, laagdrempelige contacten met de medisch specialisten.
  • Een mooie mix van eenvoudige en complexe casuïstiek.
  • Nette werktijden.
  • In de vervolgopleiding  interne geneeskunde en chirurgie een beperkt aantal ANW-diensten, vanwege de goede bezetting van de afdeling Spoedeisende Hulp door spoedartsen.
  • Een bereisbare afstand vanuit Groningen (1 uur).

Bij Treant kun je de opleiding tot medisch specialist volgen binnen cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde en ouderengeneeskunde. Dit is mogelijk in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen (cardiologie, heelkunde en interne geneeskunde), in ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen (heelkunde), in ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal (heelkunde) en in Zorgcentra De Horst in Emmen (ouderengeneeskunde) en Weidesteyn in Hoogeveen (ouderengeneeskunde). Daarnaast kan je voor verschillende medische opleidingen stages volgen.  We hebben daarbij de status van 'teaching hospital': jaarlijks volgen zo'n 88 coassistenten vanuit het UMCG een deel van hun opleiding tot basisarts bij ons. 

Specialisaties
Treant verzorgt een deel van de hieronder genoemde medische en psychologische vervolgopleidingen, in samenwerking met andere opleidingsinstellingen in onze regio of daarbuiten. Voor de vooropleidingen heelkunde en interne geneeskunde kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende opleiders bij Treant. De sollicitatieprocedures voor de hoofdopleiding worden regionaal of landelijk georganiseerd. Zie daarvoor de onderstaande links.

Cardiologie
Gedeelte van de B-opleiding cardiologie, te weten drie maanden verpleegafdeling en drie maanden hartbewaking/eerste harthulp. 
Opleider bij Treant: dhr. dr. R.L. Anthonio, T 088 129 12 83.
Verdere informatie: https://oorno.nl/opleiding/cardiologie/

Interne geneeskunde                                                                                                                                                            
Opleiding tot internist en vooropleiding interne geneeskunde voor de opleidingen longziekten, reumatologie en MDL.
Opleider bij Treant: dhr. dr. F.G.H. van der Kleij, internist, T 088 129 13 76.
Verdere informatie:  https://oorno.nl/opleiding/interne-geneeskunde/

Heelkunde                                                                                                                                                                                      
Opleiding tot chirurg en vooropleiding heelkunde voor de opleidingen orthopedie, plastische chirurgie en urologie.
Opleider bij Treant: dhr. R. Hissink, T 088 129 17 41.
Verdere informatie: https://oorno.nl/opleiding/heelkunde/

Huisartsgeneeskunde                                                                                                                                                                       
Stage spoedgeneeskunde.
Contactpersoon bij Treant: mw. T. Sandjer, SEH-arts,  T 088 129 15 82.

Stage ouderengeneeskunde.
Contactpersoon bij Treant: dhr. J. Lurvink, specialist ouderengeneeskunde, T 088 129 82 00.  
Verdere informatie: https://oorno.nl/opleiding/huisartsgeneeskunde-2/

Arts Verstandelijk Gehandicapten                                                                                                                                                
Stage revalidatiegeneeskunde.
Contactpersoon bij Treant: dhr. P.C.T. van Aanholt, revalidatiearts, T 088 129 12 98.
Verdere informatie: www.erasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/onderwijs/avg.

Specialist ouderengeneeskunde
Opleiding tot specialist, werken in de ouderenzorg, 1e lijn.
Contactpersoon bij Treant: dhr. J. Lurvink, specialist ouderengeneeskunde, e-mail: j.lurvink@treant.nl of T 088 129 82 00.

Stage geriatrie.
Contactpersoon bij Treant: mw. N.H. Dral, geriater, T 088 129 13 26.
Verdere informatie: https://www.soon.nl/de-opleiding

Gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog                                                                                         
Contactpersoon bij Treant: dhr. J. Kloek, klinisch psycholoog, T 088 129 14 07.
Verdere informatie: https://oorno.nl/opleiding/klinische-psychologie/

ANIOS
We hebben regelmatig vacatures voor ANIOS (zie vacaturepagina). Voor meer informatie over ANIOS interne, chirurgie of cardiologie kun je contact opnemen met Bureau Medische Opleidingen.

Contact

Bureau Medische Opleidingen coördineert de medische opleidingen.