Flexwerken: zo gek nog niet › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Flexwerken: zo gek nog niet

Flexwerken: zo gek nog niet

Ook in het ziekenhuis en de zorginstellingen van Treant Zorggroep vallen regelmatig mensen uit door ziekte en zijn er geregeld werkpieken. Extra mensen zijn dan nodig. Het Intern Uitzendbureau van Treant zorgt met een vaste groep werknemers voor vervanging bij ziekte en drukte. Een groep goed ingewerkte vakmensen is inzetbaar om alle ziekenhuisafdelingen en de woonwijkcentra voor verpleeg- en ouderenzorg van tijdelijk personeel te voorzien. Het is een prachtige, veelzijdige baan met veel vrijheid.

Annet Nijhof (25) begon vijf jaar geleden als verpleegkundige en werkt nu drie jaar bij Treant Zorggroep. Al die tijd werkt ze bij het Intern Uitzendbureau. Ze solliciteerde op een vacature bij het uitzendbureau omdat ze het werkgebied lekker breed vond en op die manier rustig kon kijken wat ze binnen het ziekenhuis zelf het leukste vond om te doen. Na drie jaar kan ze zeggen dat juist het flexibele werken haar geweldig bevalt. Annet: ‘Vooral met mijn jonge gezin is dit erg goed te combineren. Het is daarbij nooit spannend of ik een week wel werk heb. Er zijn zoveel aanvragen vanuit de organisatie om extra werknemers dat ik als ik wil de hele week wel kan werken.’ Voor de geboorte van haar zoontje werkte ze fulltime, tegenwoordig houdt ze het op gemiddeld 16 uur per week. Werknemers kunnen zelf aangeven wanneer ze wel of juist niet willen werken. Ook wanneer Annet straks weer gaat studeren kan ze hierdoor toch blijven werken.

Goed ingewerkte professionals

Voor een goede balans tussen vast en flexibel personeel zijn per afdeling afspraken gemaakt over de verhouding. Als (nieuwe) flexibele medewerker kun je altijd terugvallen op een vaste medewerker. Om goed ingewerkte medewerkers te kunnen garanderen worden afspraken gemaakt over waar je ingezet kunt worden en eventueel dus ook de afdelingsspecifieke scholingen volgt. 

Alexandra Wijnands (28) werkt in de verzorging bij de verpleeg- en ouderenzorg van Treant. Zij is al sinds 2009 in dienst bij het Intern Uitzendbureau en werkt daardoor bij verschillende woonwijkcentra binnen de organisatie. In eerste instantie deed zij dit omdat er geen vast contract mogelijk was. Maar het flexwerken bleek eigenlijk veel leuker dan een vaste plek op één afdeling.

Alexandra: ‘Ik heb nu een 24-uurs contract bij het Intern Uitzendbureau en werk in de praktijk 28 tot 32 uur per week.’ Vooral de speelruimte die zij hiermee heeft is haar veel waard. ‘Ik kan dagdelen ‘blokken’ waarin ik niet wil werken en ook doorgeven of ik dag- of nachtdiensten wil draaien en welke afdelingen wel of juist niet mijn voorkeur hebben. Als het uitkomt worden deze verzoeken gehonoreerd.’ Achteraf komt de flexibiliteit van het uitzendbureau Alexandra erg goed uit in haar gezinssituatie waarin veel onregelmatige schema’s voorkomen. Alles kan zo prima op elkaar afgestemd worden.

In principe werkt Alexandra in alle woonwijkcentra maar in de praktijk probeert de planning haar voor langere perioden redelijk vast op één locatie te plaatsen. Soms wordt ze één dag vooraf ergens ingepland. Meestal leggen de locaties haar zelf al enige maanden vooraf voor een bepaalde periode een deel van de week vast.

Als extra pluspunt van werken bij het Intern Uitzendbureau noemt Alexandra dat ze op veel plaatsen komt. Zoals ze zelf zegt: ‘Overal steek je wel weer iets op’. Je wordt daar ingezet waar je nodig bent, zo werkte ze zelfs eens een aantal diensten in het ziekenhuis.

Extra kennis op de afdeling

Harriet Dijks (50) werkt al meer dan 20 jaar voor het Intern Uitzendbureau. Ze werkt vooral in het ziekenhuis maar de laatste jaren ook regelmatig in de verpleeg- en ouderenzorg. Ze is ermee begonnen omdat het een ideale combinatie was met haar toen jonge gezin en de onregelmatige diensten van haar man. Het zou ook een ideale manier zijn om in het werk betrokken te blijven was het idee. En als de kinderen groter zijn, een opstap om weer makkelijk in het werkveld te rollen.

‘Maar ik houd zo van de vrijheid bij het uitzendbureau, dat ik er met veel plezier ben blijven werken. Onderhand ken ik zoveel mensen in het ziekenhuis dat ik me overal thuis voel. Als je goed werk levert zijn mensen enthousiast als je terugkomt. Na langere tijd werken bij het Intern Uitzendbureau ben je echt een allrounder en dat kan voor de afdeling waar je tijdelijk werkt zeker een voordeel zijn. Je weet wat er moet gebeuren bij een patiënt die niet op zijn eigen afdeling wordt opgenomen. Bijvoorbeeld een cardiologische patiënt op een longafdeling.’

Daarnaast geeft Harriet aan dat ze erg gelukkig wordt van de combinatie van het werken in het ziekenhuis met nachtdiensten in Veltman, de locatie voor beschermd wonen binnen Treant.

Gewoon doorbetaald bij ziekte

De medewerker van het Intern Uitzendbureau heeft gewoon recht op vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte. Zonder wachtdagen ontvang je een uitkering over het gemiddeld aantal gewerkte uren.  Voordelen van het werken voor het Intern Uitzendbureau zijn volgens de dames dat je zelf heel makkelijk kunt inplannen wanneer je wilt werken en wanneer liever niet. Met een standaard contract op een vaste afdeling kan dat niet altijd worden gehonoreerd, dan draai je gewoon mee in het rooster.

Annet Nijhof: ‘Als je wilt kun je ook vaste uren of een minimum aantal uren krijgen. Er zijn min-max contracten en nul-uren contracten. Ik heb voor dat laatste gekozen. Ik ben gekoppeld aan Orthopedie in ziekenhuislocatie Scheper en nu het één grote organisatie is, werk ik ook geregeld in Stadskanaal op ziekenhuislocatie Refaja. Na verloop van tijd heb je ook echt een binding met de collega’s op de afdeling waar je vaak werkt. Qua afdeling gaat mijn voorkeur uit naar de snijdende kant waarbij ik orthopedie en chirurgie het leukste vind.

Alexandra Wijnands geeft aan dat ze overal het gevoel heeft er gewoon bij te horen in het team waar ze tijdelijk werkt. Ik werk immers met mijn collega’s in reguliere dienst samen aan goede zorg en ook met de bewoners bouw je een band op als je ze niet elke dag ziet. Bovendien hebben alle locaties beschreven routes die je moet lopen waarbij alles wat je moet doen meestal per persoon staat beschreven.’ Harriët Dijks (50) beaamt dit en voegt toe dat het Intern Uitzendbureau ook nog een hecht eigen team vormt. Met geregeld onderling contact,  twee maal per jaar uitgebreid werkoverleg en regelmatig een afdelingsetentje.