Verpleeghuisformularium › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Verpleeghuisformularium

Dit verpleeghuisformularium is bedoeld voor Treant Zorggroep: de woonwijkcentra, behandelcentra en de ziekenhuisapotheek. Op basis van huidige inzichten wordt het voorschrijfbeleid afgestemd. Het overzicht met toe te passen geneesmiddelen wordt zo beperkt mogelijk gehouden (doelmatigheid).

Het verpleeghuisformularium van Treant Zorggroep geeft farmaceutisch advies bij veelvoorkomende aandoeningen in de verpleeg- en ouderenzorg. Dit formularium bevindt zich in een fase van herziening en wordt stapsgewijs doorontwikkeld. Dit gebeurt onder supervisie van het Farmacotherapieoverleg (FTO), bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisapothekers van Treant.

Ieder hoofdstuk bestaat uit verschillende indicaties waarvoor een kort en bondig farmaceutisch advies is opgesteld. Per indicatie en per behandelstap wordt aangegeven welk geneesmiddel eerste keus en eventueel tweede of derde keus is. Bij het maken van een keuze worden de geldende beroepsrichtlijnen gevolgd. Als deze niet beschikbaar zijn of geen eerste keuze geven, maakt de FTO-groep een keuze op basis van effectiviteit, kosten, gebruik in de regio en eventueel eerder gemaakte regionale afspraken. Van de richtlijnen in dit formularium wordt alleen afgeweken als een arts het beleid niet kan volgen als gevolg van bijzondere patiëntkenmerken (bijvoorbeeld contra-indicaties en/of al ingestelde therapieën).

Hoewel bij het verzamelen en de keuze van de gegevens grote zorgvuldigheid is betracht, aanvaarden de FTO-groep en de afdeling Klinische farmacie en toxicologie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in dit formularium. Voorstellen en op- of aanmerkingen over de inhoud van dit formularium? Neem dan contact op met de kwaliteitsfunctionaris van de afdeling Klinische farmacie en toxicologie: 0591 691005, secr.apo.scheper@treant.nl.