Verloskundig samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Verloskundig samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe

Welkom op de pagina van het Verloskundig Samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe (VSV). Bij dit VSV zijn de verloskundigenpraktijken in de omgeving van Hoogeveen, de gynaecologen en kinderartsen van ziekenhuislocatie Bethesda van Treant Zorggroep, verschillende kraamzorgorganisaties en de verloskundig actieve huisartsen uit de omgeving Hoogeveen, aangesloten. Een voorbeeld van onze nauwe samenwerking is de gezamenlijke intake van nieuwe zwangeren door de ‘eerstelijns verloskundigenpraktijken’, of er nu een medische indicatie is of niet. Dit zorgt voor gelijkwaardige zorg voor alle zwangeren.

Het VSV is opgericht om de zorg voor zwangere en kind zo goed en compleet mogelijk te laten zijn. Door het bespreken van onderwerpen, het up-to-date houden van onze kennis, het uitnodigen van andere specialismen en het maken en/of wijzigen van protocollen proberen wij optimale zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Ook individuele zwangeren worden tijdens het VSV besproken om voor die zwangere optimale zorg te realiseren.
In dit document leest u meer over de missie en visie van het VSV Zuidwest-Drenthe.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis