Verloskundig samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Verloskundig samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe

Welkom op de pagina van het Verloskundig Samenwerkingsverband Zuidwest-Drenthe (VSV). Bij dit VSV zijn de verloskundigenpraktijken in de omgeving van Hoogeveen, de gynaecologen en kinderartsen van ziekenhuislocatie Bethesda van Treant Zorggroep, verschillende kraamzorgorganisaties en de verloskundig actieve huisartsen uit de omgeving Hoogeveen, aangesloten. Een voorbeeld van onze nauwe samenwerking is de gezamenlijke intake van nieuwe zwangeren door de ‘eerstelijns verloskundigenpraktijken’, of er nu een medische indicatie is of niet. Dit zorgt voor gelijkwaardige zorg voor alle zwangeren.

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Scheper Ziekenhuis is opgericht in september 2007 en betreft een geformaliseerde samenwerking tussen de gynaecologen van ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep en de eerste- en tweedelijns verloskundigen in het verzorgingsgebied van het Scheper.

Doel

  1. Bevorderen van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening;
  2. Vastleggen van afspraken over wie verantwoordelijk is voor de zorg (ketenkwaliteit en ketenverantwoordelijkheid);
  3. Vastleggen van de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van ziekenhuislocatie Scheper;
  4. Het bevorderen, handhaven en waarborgen van de algemene verloskundige zorg in de regio en het bevorderen van de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, (al dan niet verloskundig actieve) huisartsen en andere daarvoor in aanmerking komende beroepsbeoefenaren in de regio op het gebied van de verloskundige zorg.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis