verloskundig samenwerkingsverband

Verloskundig samenwerkingsverband SHE (Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen)

De voormalige VSV's van Zuidoost-Groningen, Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe zijn gefuseerd in het Verloskundig samenwerkingsverband SHE (Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen). Momenteel wordt er gewerkt aan het harmoniseren van alle protocollen.

Transmuraal Incident Melden

Patiëntenzorg kan altijd beter en veiliger. Een manier om veiliger zorg te bereiken is onder andere het melden, behandelen en analyseren van incidenten en het bedenken van manieren om het herhalen van incidenten te voorkomen.

Met behulp van Transmuraal Incident Melden (TIM) kunt u het incident bij ons melden. U kunt het formulier hier invullen.