Kind met spoed › Treant Zorggroep

Kind met spoed

Opgesteld door

Johan Winter (huisarts en TC regio Stadskanaal) en Gerda Duursma (kinderarts Refaja)
Greet Anholts (huisarts en TC regio Hoogeveen) en Annemieke Bams (kinderarts Bethesda)

Augustus 2018

Aanleiding afspraak

De  verplaatsing van de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde naar locatie Emmen (en daarmee sluiting van de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde op locaties Hoogeveen en Stadskanaal).

Verwijscriteria

Patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
Acute en niet acute kindergeneeskundige problematiek.
Dit betreft dus niet de problematiek op het gebied van de chirurgie of andere specialismen.

Traject in Treant

Tijdens Kantooruren van 8.30 uur tot 16.30 uur zijn de kinderartsen op 3 ziekenhuislocaties bereikbaar voor acute en niet acute problematiek:

Emmen:           0591-691391    
Hoogeveen:     0528-286232
Stadskanaal:    0599-654573

In geval van spoed kan eventueel via de receptie contact gezocht worden.
Emmen:           0591-691911    
Hoogeveen:     0528-286222 
Stadskanaal:    0599-654654

De patiënt wordt op alle 3 de locaties door een kinderarts beoordeeld.
Mocht duidelijk zijn dat een opname nodig is dan kan direct naar Emmen verwezen worden door de huisarts of dienstdoende kinderarts.                                                                                                                                               

Buiten kantooruren van 16.30 uur tot 8.30 uur is alleen de kinderarts op locatie Emmen bereikbaar.
Telefoonnummer receptie: 0591 691 911, deze verbindt door met de dienstdoend kinderarts.

Aanwijzingen voor de huisarts

Locatie Hoogeveen: de huisarts beoordeelt op de huisartsenpost de patiënt, waarna bepaald wordt of verwijzing naar de kinderarts op locatie Emmen nodig is. Locatie Stadskanaal:

  • Tot 23.00 uur: de huisarts beoordeeld de patiënt op de huisartsenpost.
  • Na 23.00 uur: zelfverwijzers: bij acuut zieke, ABCD instabiele patiënten wordt 112 gebeld door de SEH. Bij niet zieke patiënt kan de DDG (Dokter Dienst Groningen) gebeld worden door ouders.

Aanwijzing voor de specialist

Zie bovenstaand.

Aanwijzing voor de ouders/verzorgers van het kind

  • Het secretariaat kindergeneeskunde is op bovenstaande telefoonnummers ook voor ouders bereikbaar gedurende kantooruren.
  • Nieuwe patiënten worden ingepland na verwijzing van de huisarts. Mocht spoedbeoordeling nodig zijn dan gaat dit via telefonisch contact met de kinderarts.
  • Een memo in het elektronisch patiënten dossier is mogelijk waarin vermeld staat dat de patiënt of diens ouders direct contact op mogen nemen met de kinderarts.(oa diabetes, metabole aandoeningen met noodprotocol, ea)
  • Patiënten onder behandeling van de kinderarts kunnen een afspraak krijgen op de eerst beschikbare ruimte bij de eigen kinderarts. Is spoedzorg nodig, dan in overleg met de huisarts. 
  • Bij verwijzing via de huisarts buiten kantooruren wordt de patiënt naar de Spoedeisend hulp op locatie Emmen verwezen, de borden met aanwijzing voor parkeren Spoedopvang kunnen worden gevolgd. De ingang is aan de zijkant. (Dus niet de hoofdingang). Soms wordt iom de kinderarts uitgeweken naar polikliniek of de kinderafdeling voor spoedbeoordeling.  Plattegrond naar spoedpost (2).pdf

Deze werkafspraken zullen in december 2018 worden geëvalueerd