Lage rugpijn (L02) (E) › Treant Zorggroep

Lage rugpijn (L02) (E)

Verwijscriteria

Verdenking specifieke rugklachten

 • Neuroloog:
  - HNP → volgens NHG-standaard;
             → subacute radiculopathie met evt. operatieve behandelwens:
                  HNP-poli;
             → rest radiculair: reguliere neurologie poli.
  - Verdenking oncologie/maligniteit met neurologische kenmerken;
  - Red flags (bijvoorbeeld mictieklachten) → overleg met dd neuroloog.
 • Orthopeed:
  - Alle overige (niet-neurologische) verwijzingen van lage rugpijn met
    een specifieke oorzaak;
  - Red flags als maligniteiten, wervelfractuur en spondylodiscitis.
 • Revalidatiearts:
  - Indien geen medisch-technische behandelingen mogelijk en/of
    gewenst zijn, kan verwijzing voor een conservatief behandeladvies /
    behandeltraject overwogen worden.
 • Reumatoloog:
  - Zie transmurale werkafspraken reumatologie.

Verdenking a-specifieke rugklachten
Verwijzen naar de revalidatiearts voor beoordeling of behandeltraject
in de 2e lijn (rugrevalidatie, pijnrevalidatie) zinvol is.

Voorbereidingen door huisarts

Vermelden in verwijsbrief:

- Duidelijke vraagstelling!!
- Beloop;
- Chronologie van de klachten:
   zijn er doorlopend klachten, duur van de klachten, zijn deze invaliderend?
- Beroep / dagelijkse werkzaamheden benoemen en voortgang 
   van deze werkzaamheden;
- Reeds gevolgde therapieën en gegeven pijnmedicatie vermelden;
- Doel rugrevalidatie/pijnrevalidatie aangeven
  (bijv. beter leren omgaan met zijn/haar klachten).
  Dit om de verwachting van de patiënt aan te passen.

Traject in Scheper

Neurologie
- HNP-poli: one-stop traject inclusief MRI òf
- Consult met eventueel aanvullende diagnostiek.
Orthopedie
- Consult orthopeed met evt aanvullende diagnostiek
- NB inzakkingsfracturen worden niet meer invasief behandeld
  (standpunt NOV),
- ballonkyfoplastiek wordt niet meer vergoed.
Revalidatie
- Rugrevalidatie
- Pijnrevalidatie
- Advies
Anesthesist/Pijnpoli
-
Vanwege aangepaste regelgeving omtrent vergoedingen is de pijnpoli
   t.a.v. lage rugpijn alleen nog beschikbaar als 3e-lijns voorziening 
   (bij specifieke rugklachten).

Aanwijzingen voor huisarts

- MRI bij voorkeur achterwege laten.
- Rapportage en terugverwijzing is duidelijk t.a.v. 1e- of 2e-lijnsverwijzing.
- Voorkomen van “rondzwerven” van patiënten.

Aanwijzingen voor patient

Na het maken van de afspraak wordt een afspraakbevestiging toegestuurd. (een kopie hiervan gaat naar de huisarts)

Samenstelling werkgroep

Dhr. G. Slaghuis en dhr. E. Poorts, huisartsen
Mw. K. Lesuis, revalidatiearts
Dhr. M. van Huizen, neuroloog
Dhr. P. Kamstra, orthopeed
Dhr. E. Quant, anesthesist

Juni 2015