Transmuraal Coördinatiecentrum Treant (TCCT) › Treant

Transmuraal Coördinatiecentrum Treant (TCCT)

Het Transmuraal coördinatie centrum Treant (TCCT) verzorgt de informatie uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn. Ook verzorgt het TCCT het leggen van contacten tussen de beide lijnen.
Dit betreft o.a. jaarlijkse gesprekken van verschillende huisartsenkoppels met vakgroepen en het maken van werkafspraken rond ziektebeelden. Het TCCT monitort eveneens de herziening van werkafspraken. Wanneer werkafspraken zijn geactualiseerd worden deze door middel van scholing voor de drie regio's uitgerold.

Het TCCT heeft twee transmuraal coördinatoren:
Greet Anholts, huisarts, voor de regio Hoogeveen,  g.anholts@treant.nl
Paulien Luijben, voor de regio Emmen en Stadskanaal, p.luijben@treant.nl


Het ondersteunend transmuraal bureau wordt bemand door
Yvonne Dammer, beleidsmedewerker, y.dammer@treant.nl
Esther Zwitser, secretaresse, transmuraal@treant.nl

Telefoonnummer: 088 129 1267