Pathologie › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Pathologie

De afdeling Pathologie is gevestigd in Hoogeveen in Drenthe en is een afdeling van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda.

Meer over het laboratorium

Wij verrichten de pathologie diagnostiek voor de huisartsen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Daarnaast verzorgen wij de diagnostiek voor ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en Refaja in Stadskanaal. Ons adherentiegebied bedraagt circa 300.000 inwoners.

Een paar cijfers op een rij
Jaarlijks verrichten wij ongeveer 22.000 histologische onderzoeken, 3.000 speciële cytologische onderzoeken en 3.000  gynaecologische onderzoeken (cervix cytologie). De totale formatie van het team bestaat uit 36 medewerkers (27 FTE).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Naast standaard cytologische en histologische onderzoeken hebben wij de mogelijkheid (immuun) histochemische technieken toe te passen, als ook enkele moleculaire technieken, waaronder de hr-HPV test. Voor de uitvoering van meer specialistische technieken hebben wij goede contacten met de pathologie-afdelingen van de andere ziekenhuizen in de regio.

Hiernaast verricht onze afdeling postmortaal onderzoek, waarbij wij gebruikmaken van de obductieruimte in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).