Klinisch Chemisch Laboratorium › Treant

Klinisch Chemisch Laboratorium

Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van alle medische beslissingen (mede) gebaseerd is op laboratoriumonderzoek. Het laboratoriumonderzoek is daarmee een van de belangrijkste manieren om een diagnose te stellen.

Treant heeft een eigen Klinisch Chemisch Laboratorium op de locaties Scheper (te Emmen), Bethesda (te Hoogeveen) en Refaja (te Stadskanaal).

De laboratoria zijn laboratoria in de breedste zin van het woord. Er wordt een zeer divers pakket aan bepalingen en onderzoeken uitgevoerd, zoals:

 • hematologisch onderzoek
 • cytologisch onderzoek
 • immunologisch onderzoek
 • stollingsonderzoek

We doen onderzoek ten behoeve van (poli)klinieken en huisartsen.

Patiëntgebonden onderzoeken
Het gaat om bijvoorbeeld klinisch chemisch onderzoek, hematologisch onderzoek, bloedtransfusie onderzoek, bloedonderzoek voor de trombosedienst, zwangerschapscreening, trials en fertiliteitsonderzoek.

Deze onderzoeken zijn nodig om:

 • ziekten vast te stellen of uit te sluiten
 • het verloop van een ziekte te volgen
 • het succes van een behandeling te bepalen
 • ziekte te voorkomen 

In ons Klinisch Chemisch Laboratorium onderzoeken we onder meer: bloed (arterieel, capillair en veneus), urine, liquor, feces, beenmerg, sperma, lichaamsvochten (ascites, pleuravocht, pericardvocht, wondvocht, gewrichtsvocht).

Fundusonderzoek
Het fundusonderzoek, op ziekenhuislocatie Bethesda, is op de poli bloedafname. De poli bloedafname bevindt zich in het hoofdgebouw, 1e verdieping, route 55.
De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 10.00 uur. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het KCL te bereiken op telefoonnummer 088 129 01 50.

Uiteraard is fundusfotografie ook mogelijk op onze andere poli's bloedafname, namelijk op de volgende ziekenhuislocaties:
Stadskanaal: maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 10.00 uur
Emmen: maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 11.00 uur


Klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek Treant aanvragen via ZorgDomein 
Met ingang van 23 juni 2020 (regio's Hoogeveen en Emmen) en 29 juni (regio Stadskanaal) is het mogelijk om digitaal via ZorgDomein ook klinisch chemisch onderzoek aan te vragen bij het KCL van Treant. Met deze manier van aanvragen wordt het eenvoudiger om het hele aanvraagproces beter te beheersen: de juiste informatie wordt beter meegestuurd, er is minder kans op fouten (bv. verwisselingen) en vakinhoudelijke veranderingen zijn sneller te implementeren. Tevens  is dit een belangrijke stap om de wens tot “minder op papier” verder te kunnen vormgegeven.

Een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Vooralsnog vragen wij u iedere patiënt een uitgeprint patiëntenbericht mee te geven, deze hebben wij nu nog nodig;
 • Als verwijzer dient u éénmalig zelf een voorkeursvolgorde van priklocaties in te stellen, op deze manier vindt u bij volgende aanvragen eenvoudig een priklocatie in de buurt;
 • Een (korte) handleiding kunt u hier downloaden. Heeft u hulp nodig neemt dan contact op met het secretariaat van KCL via telefoonnummer 088 129 01 50.

Het digitaal aanvragen is voor iedereen beschikbaar. Met een 5-tal praktijken is afgesproken dat zij ons aanbod zeer kritisch zullen beoordelen. Uiteraard is feedback van andere verwijzers altijd zeer welkom! Vragen en andere opmerkingen betreffende ZorgDomein kunt u stellen via transmuraal@treant.nl.

Organisatie

Er werken in totaal ruim 100 mensen bij het Klinisch Chemisch Laboratorium.

Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses zijn de laboratoriumspecialisten van Treant zorggroep:

 • dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns (laboratoriumspecialist / klinisch chemicus)
 • dhr. drs. J.G.J. Pouwels (laboratoriumspecialist / arts klinische chemie)
 • mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs (laboratoriumspecialist / klinisch chemicus, medisch manager)
 • mevr. dr. K. van der Weide-Everts (laboratoriumspecialist / klinisch chemicus)

De drie laboratoriumspecialisten hebben de aandachtsgebieden verdeeld. Ze zijn voor intercollegiaal overleg bereikbaar via het secretariaat van het Klinisch Chemisch Laboratorium: 088 129 01 50 (elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur).

Aandachtsgebied

Verantwoordelijke

Chemie

 

Algemene chemie

dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns

Speciele chemie

dhr. dr. ing.  R.H.J. Bruijns

Bloedgassen

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

POCT

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Urinelab/feces

dhr. dr. ing.  R.H.J. Bruijns

Auto-immuniteit

mevr. dr. K. van der Weide-Everts

Allergie

mevr. dr. K. van der Weide-Everts

Fertiliteit

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Hematologie

 

Algemene hematologie

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Microscopie beenmerg

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Flowcytometrie

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Stolling algemeen en specieel

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Bloedtransfusie

mevr. dr. K. van der Weide-Everts

Malaria

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Trombosedienst

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Algemeen

 

Bloedafname en monsterontvangst (pre-analyse)

dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns

Opleiding en stagiairebegeleiding

dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns

Arbo & milieu

dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns

ICT

mevr. dr. K. van der Weide-Everts

Kwaliteitssysteem

dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns

Verzendbepalingen

dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns

Huisartsdiagnostiek / contacten

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Management

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Meer informatie over de organisatie

Trombosedienst

Als behandelend arts kunt u uw patiënt schriftelijk aanmelden bij de trombosedienst met het (her)aanmeldingsformulier.

Formulier Bethesda (Hoogeveen) en Scheper (Emmen)

U kunt het formulier meegeven aan de patiënt voor de eerste controle.

U dient het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Om een effectief en veilig doseringsadvies te kunnen geven, vragen wij u onderstaande gegevens duidelijk op het (her)aanmeldingsformulier te noteren:

 • type coumarine
 • indicatie antistollingsbehandeling
 • (relatieve) contra-indicatie antistollingsbehandeling
 • dosering afgelopen 4-7 dagen
 • laatste INR uitslagen (indien bekend)
 • medicijngebruik
 • voorlopige stopdatum

Zie tevens de website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

In de Werkafspraak Ketenzorg Antistolling staan afspraken tussen Treant en ketenzorgpartners over patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken. Daarbij zijn landelijke richtlijnen als basis gebruikt.

De trombosedienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op nummer 0591 69 10 50.

Accreditatie

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Treant is door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de ISO norm 15189 geaccrediteerd (M122); Scheper is geaccrediteerd sinds juni 2017, Bethesda sinds 1 juli 2018. Zie voor de actuele scope www.rva.nl. Dit keurmerk geeft onder andere aan dat ons laboratorium zijn vak verstaat en kwaliteit biedt. We voeren een goed en actief kwaliteitsbeleid, de operationele procedures zijn gedegen, de theoretische en praktische kennis is actueel. Een juiste klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten zijn geborgd door procedures in ons kwaliteitssysteem.

Secretariaat KCL Treant

088 129 01 50
Elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur