Klinisch Chemisch Laboratorium › Treant Zorggroep

Klinisch Chemisch Laboratorium

Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van alle medische beslissingen (mede) gebaseerd is op laboratoriumonderzoek. Het laboratoriumonderzoek is daarmee een van de belangrijkste manieren om een diagnose te stellen.

Treant Zorggroep heeft een eigen Klinisch Chemisch Laboratorium op de locaties Scheper (te Emmen) en Bethesda (te Hoogeveen). Op de locatie Refaja (te Stadskanaal) verzorgt Certe de klinisch chemische diagnostiek. Samenwerking tussen beide organisaties is steeds meer aan de orde.

De beide laboratoria zijn laboratoria in de breedste zin van het woord. Er wordt een zeer divers pakket aan bepalingen en onderzoeken uitgevoerd, zoals:

 • hematologisch onderzoek
 • cytologisch onderzoek
 • immunologisch onderzoek
 • stollingsonderzoek

We doen onderzoek ten behoeve van (poli)klinieken en huisartsen.

Patiëntgebonden onderzoeken
Het gaat om bijvoorbeeld klinisch chemisch onderzoek, hematologisch onderzoek, bloedtransfusie onderzoek, bloedonderzoek voor de trombosedienst, zwangerschapscreening, trials en fertiliteitsonderzoek.

Deze onderzoeken zijn nodig om:

 • ziekten vast te stellen of uit te sluiten
 • het verloop van een ziekte te volgen
 • het succes van een behandeling te bepalen
 • ziekte te voorkomen 

In ons Klinisch Chemisch Laboratorium onderzoeken we onder meer: bloed (arterieel, capillair en veneus), urine, liquor, feces, beenmerg, sperma, lichaamsvochten (ascites, pleuravocht, pericardvocht, wondvocht, gewrichtsvocht).

Organisatie

Er werken in totaal ruim 100 mensen bij het Klinisch Chemisch Laboratorium.

Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses zijn de laboratoriumspecialisten van Treant zorggroep:

 • dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns (laboratoriumspecialist / klinisch chemicus, medisch manager)
 • dhr. drs. J.G.J. Pouwels (laboratoriumspecialist / arts klinische chemie)
 • mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs (laboratoriumspecialist / klinisch chemicus)
 • Certe: zie www.certe.nl

De drie laboratoriumspecialisten hebben de aandachtsgebieden verdeeld. Ze zijn voor intercollegiaal overleg bereikbaar via het secretariaat van het Klinisch Chemisch Laboratorium (0591) 691 064, keuze 4.

Aandachtsgebied

Verantwoordelijke

Chemie

 

Algemene chemie

dhr. R.H.J. Bruijns

Speciele chemie

dhr. R.H.J. Bruijns

Bloedgassen

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

POCT

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Urinelab/feces

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Auto-immuniteit

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Allergie

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Fertiliteit

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs (Hoogeveen)

dhr. drs. J.G.J.Pouwels (Emmen)

Hematologie

 

Algemene hematologie

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Microscopie beenmerg

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Flowcytometrie

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Stolling algemeen en specieel

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Bloedtransfusie

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Malaria

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Trombosedienst

dhr. drs. J.G.J. Pouwels

Algemeen

 

Bloedafname

allen

Opleiding en stagiairebegeleiding

dhr. R.H.J. Bruijns

Arbo & milieu

dhr. R.H.J. Bruijns

ICT

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Kwaliteitssysteem

dhr. R.H.J. Bruijns

Verzendbepalingen

dhr. R.H.J. Bruijns

Huisartsdiagnostiek / contacten

mevr. dr. P. Engbers-Buijtenhuijs

Management

dhr. R.H.J. Bruijns

Meer informatie over de organisatie

Trombosedienst

Als behandelend arts kunt u uw patiënt schriftelijk aanmelden bij de trombosedienst met het (her)aanmeldingsformulier.

Formulier Bethesda (Hoogeveen) en Scheper (Emmen)

U kunt het formulier meegeven aan de patiënt voor de eerste controle.

U dient het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Om een effectief en veilig doseringsadvies te kunnen geven, vragen wij u onderstaande gegevens duidelijk op het (her)aanmeldingsformulier te noteren:

 • type coumarine
 • indicatie antistollingsbehandeling
 • (relatieve) contra-indicatie antistollingsbehandeling
 • dosering afgelopen 4-7 dagen
 • laatste INR uitslagen (indien bekend)
 • medicijngebruik
 • voorlopige stopdatum

Zie tevens de website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Accreditatie

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Treant Zorggroep is door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de ISO norm 15189 geaccrediteerd; Scheper is geaccrediteerd sinds juni 2017, Bethesda sinds 1 juli 2018. Dit keurmerk geeft onder andere aan dat ons laboratorium zijn vak verstaat en kwaliteit biedt. We voeren een goed en actief kwaliteitsbeleid, de operationele procedures zijn gedegen, de theoretische en praktische kennis is actueel. Een juiste klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten zijn geborgd door procedures in ons kwaliteitssysteem.

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Certe is sinds 2016 door de RVA voor de ISO15189 geaccrediteerd.

Secretariaat Treant

0591 69 10 64
Elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur
Keuze 1: Uitslagen KCL en overige vragen
Keuze 2: Medicijnspiegels
Keuze 3: Nabepalingen / Niet voor uitslagen!!
Keuze 4: Trombosedienst
Keuze 5: Certe (kweekuitslagen)

De trombosedienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Secretariaat Certe: zie www.certe.nl