wachttijden ziekenhuislocaties

Wachttijden ziekenhuislocaties

Treant wil elke patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg bieden. Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we daarom naar een korte wachttijd. Door hieronder op de button te klikken, verschijnt het overzicht met de gemiddelde wachttijden, uitgedrukt in kalenderdagen. Voor spoedeisende zorg geldt er uiteraard geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

De wachttijden voor onze locaties voor wonen en zorg vindt u op deze pagina.

Wachttijden specialisme / toegangstijd polikliniek
De wachttijd voor de poliklinieken is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een eerste afspraak te maken en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De wachttijd voor een behandeling of onderzoek is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat gebleken is dat u in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling of onderzoek en het uitvoeren ervan.

Wachttijden diagnostiek
De wachttijd diagnostiek is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI-scan, CT-scan, scopie MDL) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Waarom zijn onze wachttijden verschillend?
Onze wachttijden worden maandelijks bijgehouden en verwerkt. Ons wachttijdenoverzicht is hiermee actueel. Toch zijn het gemiddelden per specialisme, behandeling of een bepaald onderzoek. Heeft u een voorkeur voor een afspraak met een bepaalde arts of een voorkeur voor een bepaalde ziekenhuislocatie, dan kan het zijn dat uw wachttijd afwijkt van het gemiddelde.  Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in.

Verkorten of geen wachttijd
Uw huisarts kan met onze medische specialist overleggen om de wachttijd te verkorten omdat uw medische situatie hier aanleiding toe geeft. Bij een bepaalde diagnose kan dan voor u direct een afspraak worden ingepland waarna een behandelplan direct met u wordt besproken. Uiteraard gelden bij spoedeisende klachten geen wachttijden, u wordt dan direct door ons geholpen.

Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Meer informatie