Wachttijden ziekenhuislocaties › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Wachttijden ziekenhuislocaties

Peildatum: 1 september 2020

Treant Zorggroep wil elke patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg bieden. Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we daarom naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd. Voor spoedeisende zorg geldt er uiteraard geen wachttijd.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de wachttijden voor:

  1. de specialismen / poliklinieken
  2. behandelingen
  3. diagnostiek

De wachttijden zijn uitgedrukt in kalenderdagen. Wilt u meer weten over de wachttijden? Klik hieronder op meer informatie.

Wachttijden specialisme / toegangstijd polikliniek
De wachttijd voor de poliklinieken is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een eerste afspraak te maken en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De wachttijd voor een behandeling of onderzoek is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat gebleken is dat u in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling of onderzoek en het uitvoeren ervan.

Wachttijden diagnostiek
De wachttijd diagnostiek is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI-scan, CT-scan, scopie MDL) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Waarom zijn onze wachttijden verschillend?
Onze wachttijden worden maandelijks bijgehouden en verwerkt. Ons wachttijdenoverzicht is hiermee actueel. Toch zijn het gemiddelden per specialisme, behandeling of een bepaald onderzoek. Heeft u een voorkeur voor een afspraak met een bepaalde arts of een voorkeur voor een bepaalde ziekenhuislocatie, dan kan het zijn dat uw wachttijd afwijkt van het gemiddelde.  Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in.

Verkorten of geen wachttijd
Uw huisarts kan met onze medische specialist overleggen om de wachttijd te verkorten omdat uw medische situatie hier aanleiding toe geeft. Bij een bepaalde diagnose kan dan voor u direct een afspraak worden ingepland waarna een behandelplan direct met u wordt besproken. Uiteraard gelden bij spoedeisende klachten geen wachttijden, u wordt dan direct door ons geholpen.

Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Meer informatie
Specialisme / afdeling Onderverdeling Bethesda Refaja Scheper
Cardiologie   14 33 7
Chirurgie Algemeen 23 11 31
  Maag / Darm 21 39 29
  Mammacentrum 3    
  Trauma 10 7 14
  Vaat 21 30 29
Dermatologie   8 32 4
MDL (Maag-, Darm- en Leverziekten)   8   32
Gynaecologie Algemeen 15 28 14
  Afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes 14   14
  Vaginaal bloedverlies na de overgang 14   14
Interne geneeskunde   22 27 20
Kaakchirurgie   11 6 11
KNO (keel-, neus- en oorheelkunde) Algemeen 20 5 8
  Gehoortesten 22 28 30
Kindergeneeskunde   4 11 8
Geriatrie (klinische)   14 42 21
Longziekten Longziekten 15 19 47
Neurochirurgie   21   39
Neurologie   30 28 20
Oogheelkunde Algemeen   210 210
  Orthopie (oogtest)   210 210
Orthopedie Algemeen 7 7 1
  Blessure 4 7 1
  Enkel/voet 8 7 9
  Hand/pols/elleboog 8 15 10
  Heup 9 15 8
  Knie 9 16 16
  Rug 4 30 7
  Schouder 14 16 25
Pijnbestrijding / anesthesiologie   11    
Plastische chirurgie   5   20
Reumatologie   54 7 7
Revalidatie (kindergeneeskunde)       30
Revalidatie (volwassenen)   28 41 59
Urologie   11 1 13
Behandelingen        
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde, interventieradiologie)        
Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde)   33 25 40
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)        
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie)        
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie)        
Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)   34    
Borstvergroting (plastische chirurgie)        
Borstverkleining (plastische chirurgie)        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie)        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel (heelkunde)        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie)   1 1 31
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)        
Initiële staaroperatie (oogheelkunde)     20 36
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie, interventieradiologie)        
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde)       19
Dotterbehandeling (cardiologie)       1
Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische chirurgie)        
Galblaasverwijdering (heelkunde)   16 45 28
Initiële totale heupvervanging (orthopedie)   36 42 29
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)       34
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie)   31 32 46
Initiële totale knie vervanging (orthopedie)   56 57 -1
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie)   27   30
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)   24 29 60
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)        
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie)   29 32 47
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde)   23    
Buikwandcorrectie (plastische chirurgie)        
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)   35 24 35
Open hartoperatie (thoraxchirurgie)        
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) (gynaecologie)        
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)       45
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (neurochirurgie, anesthesiologie)        
Sterilisatie man als zelfstandige verrichting(urologie, heelkunde)   1 1 1
Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie)        
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie)        
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)        
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)   31 28 24
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)       19
Diagnostiek        
Radiologie CT-Scan 5 3 14
  MRI-Scan 35 36 45
  PET-CT     2