Wachttijden ziekenhuislocaties › Treant Zorggroep

Wachttijden ziekenhuislocaties

Peildatum: 1 november 2019

Treant Zorggroep wil elke patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg bieden. Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we daarom naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd. Voor spoedeisende zorg geldt er uiteraard geen wachttijd.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de wachttijden voor:

  1. de specialismen / poliklinieken
  2. behandelingen
  3. diagnostiek

De wachttijden zijn uitgedrukt in kalenderdagen. Wilt u meer weten over de wachttijden? Klik hieronder op meer informatie.

Wachttijden specialisme / toegangstijd polikliniek
De wachttijd voor de poliklinieken is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een eerste afspraak te maken en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De wachttijd voor een behandeling of onderzoek is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat gebleken is dat u in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling of onderzoek en het uitvoeren ervan.

Wachttijden diagnostiek
De wachttijd diagnostiek is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI-scan, CT-scan, scopie MDL) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Waarom zijn onze wachttijden verschillend?
Onze wachttijden worden maandelijks bijgehouden en verwerkt. Ons wachttijdenoverzicht is hiermee actueel. Toch zijn het gemiddelden per specialisme, behandeling of een bepaald onderzoek. Heeft u een voorkeur voor een afspraak met een bepaalde arts of een voorkeur voor een bepaalde ziekenhuislocatie, dan kan het zijn dat uw wachttijd afwijkt van het gemiddelde.  Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in.

Verkorten of geen wachttijd
Uw huisarts kan met onze medische specialist overleggen om de wachttijd te verkorten omdat uw medische situatie hier aanleiding toe geeft. Bij een bepaalde diagnose kan dan voor u direct een afspraak worden ingepland waarna een behandelplan direct met u wordt besproken. Uiteraard gelden bij spoedeisende klachten geen wachttijden, u wordt dan direct door ons geholpen.

Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Meer informatie
Specialisme / afdeling Subspecialisme Bethesda Refaja Scheper
Cardiologie   14 15 19
Chirurgie Algemeen 16 23 30
  Maag / Darm 14 31 23
  Mammacentrum 2    
  Trauma 3 7 16
  Vaat 28 14 23
Dermatologie   2 24 4
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)   15    
Gynaecologie Algemeen 17 17 3
  Afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes 14   14
  Vaginaal bloedverlies na de overgang 14   14
Interne geneeskunde   14 22 38
Kaakchirurgie   21 1 42
Keel-, neus- en oorheelkunde Algemeen 28 30 2
  Gehoortesten 4    
Kindergeneeskunde   21 17 21
Kindergeneeskunde (revalidatie)       43
Klinische geriatrie (ouderen geneeskunde)   1 1 14
Longziekten   2 8 11
Neurochirurgie       21
Neurologie   17 3 15
Oogheelkunde Algemeen   21 14
  Orthoptie (oogtest)     14
Orthopedie   1 3 21
Pijnbestrijding / anesthesiologie   10   22
Plastische chirurgie   2   17
Reumatologie   17 4 11
Revalidatie   64 71 27
Urologie   7 8 18
Behandelingen        
1 - Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde, interventieradiologie)        
2 - Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde)   29 50 52
3 - Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)       42
4 - Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie)        
5 - Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie)        
6 - Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)   36    
7 - Borstvergroting (plastische chirurgie)        
8 - Borstverkleining (plastische chirurgie)   38    
9 - Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie)        
10 - Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel (heelkunde)        
11 - Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie)     1 13
12 - Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)        
13 - Initiële staaroperatie (oogheelkunde)     25 21
14 - Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie, interventieradiologie)        
15 - Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde)       20
16 - Dotterbehandeling (cardiologie)     2 1
17 - Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische chirurgie)       26
18 - Galblaasverwijdering (heelkunde)   34 24 26
19 - Initiële totale heupvervanging (orthopedie)   32 33 53
20 - Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)       34
21 - Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie)   48 37 42
22 - Initiële totale knie vervanging (orthopedie)   43 42 64
23 - Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie)   42   14
24 - Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)   48 23 43
25 - Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)        
26 - Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)        
27 - Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie)   48 36 50
28 - Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde)   10    
29 - Buikwandcorrectie (plastische chirurgie)        
30 - Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)   35 50 56
31 - Open hartoperatie (thoraxchirurgie)        
32 - Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) (gynaecologie)        
33 - Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)       43
34 - Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (neurochirurgie, anesthesiologie)        
35 - Sterilisatie man als zelfstandige verrichting(urologie, heelkunde)   1 26 41
36 - Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie)        
37 - Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie)        
38 - Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)        
39 - Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)   29 45 38
40 - Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)     28 19
Diagnostiek        
Radiologie CT-Scan 7 5 8
  MRI-Scan 20 8 25