Patiëntveiligheidskaart › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Patiëntveiligheidskaart

Wordt u opgenomen bij Treant of brengt u een bezoek aan de polikliniek, dan kunt u actief een bijdrage leveren aan veilige zorg. Via een patiëntveiligheidskaart (PDF) nodigt Treant u uit om actief mee te denken over uw eigen zorgproces. Voor jongeren is er een speciale variant van deze patiëntveiligheidskaart.

Voorbereiding
U vindt de kaart hier - op onze website, maar ook op onze ziekenhuislocaties. Op uw kamer en eventueel op televisieschermen. Wordt u opgenomen bij Treant, dan wordt de kaart met u besproken. De kaart helpt u bij het voorbereiden van uw bezoek aan ons ziekenhuis. Ook kan de kaart van pas komen om gebeurtenissen die u tijdens uw bezoek signaleert bespreekbaar te maken met uw zorgverleners. Bijvoorbeeld als u hetgeen de dokter of verpleegkundige u vertelt niet goed begrijpt. Of als u medicijnen krijgt die er anders uitzien dan u gewend bent.

Vragen stellen
Het stellen van juiste vragen aan uw zorgverleners kan soms best lastig zijn. Drie goede vragen helpen u om informatie te krijgen. Kijk ook eens op www.3goedevragen.nl.

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Varianten van de patiëntveiligheidskaart

Al deze kaarten zijn gebaseerd op de kaarten die de Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelt.