msct treant

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT)

Mensen met een medisch probleem hebben recht op zekerheid. Gecombineerd met een zo goed mogelijke behandeling. Een behandeling die nauw aansluit bij hun persoonlijke situatie. De dokters van Treant beschikken over gespecialiseerde kennis en kunde om mensen met een medisch probleem te helpen bij het wegnemen van hun onzekerheid en fysieke klachten. In overleg met de patiënt bepalen zij een state-of-the-art behandeling. Door intensief samen te werken zijn de dokters van Treant in staat om een breed scala aan medisch specialistische problemen te behandelen.

De medische staf van Treant is verenigd in het Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf van 240 artsen in één coöperatie. Want het MSCT bestaat uit vrijgevestigde dokters, dokters in dienstverband, apothekers, klinisch en medisch psychologen en klinisch chemici.

Door als dokters gezamenlijk op te trekken in één coöperatie wordt er meer winst behaald op het gebied van kwaliteit en veiligheid, betaalbaarheid en de organisatie van zorg. De samenwerking levert daarnaast gelijkgerichtheid op: gelijkschakeling van belangen en eenheid in beleid. Want dienstverbanders en vrijgevestigden zijn allemaal verbonden aan hetzelfde collectief.

Het bestuur van het MSCT is het vertegenwoordigende orgaan van alle leden van de medische staf en bestaat uit:

Het MSCT wordt ondersteund door:

  • Albert Siblesz, directeur
  • Floortje Teeuwen, secretaris
  • Monique Mostert, directiesecretaresse
  • Anja Willemsma-Portengen, kwaliteitsfunctionaris
  • Christine van der Klis, personeelsadviseur
  • Ilse Braamskamp-de Bruijn, personeelsconsulent 

Bereikbaar via msct.secr@treant.nl.