Beleid, missie en visie › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Beleid, missie en visie

Jaardocument

Download hier het jaardocument 2019.

Download hier het jaardocument 2018 en hier de infographic '2018 in beeld'.

Download hier het jaardocument 2017 en hier de infographic '2017 in beeld'.

Missie en visie
Kern van de strategische koers van Treant Zorggroep is ‘samen en verbinden’: we vormen samen met zorgverzekeraars, gemeentes, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. We organiseren samen de zorg om onze patiënten en cliënten heen.
We zien de inwoner dus als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens zorgvraag als onze verantwoordelijkheid.

  • Missie: Als zorggroep willen we de 300.000 inwoners in onze regio een volwaardig zorgaanbod (ouderenzorg, verpleeghuiszorg, en ziekenhuiszorg) aanbieden.
    Zorg die naadloos aansluit bij hun behoeften en wensen. Zorg die bereikbaar, veilig en betaalbaar is.
  • Visie: We zien de inwoner als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens zorgvraag als onze verantwoordelijkheid. We vormen daartoe samen met zorgverzekeraars, gemeentes, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. En we organiseren samen de zorg: veilig, kwalitatief goed, efficiënt en vertrouwd, om de inwoners van de regio heen. Zo dicht mogelijk bij huis als het kan en verder weg als dat nodig is.
  • Kernwaarden: duidelijk, ondernemend, betrokken en gastvrij. Dit vormt de leidraad voor ons handelen.

De missie, visie en kernwaarden vormen de uitgangspunten voor de positionering van Treant Zorggroep.  We geven hier zodanig vorm aan dat we onze positie in de regio waarmaken en/of ons onderscheiden ten opzicht van de concurrenten.

Zorg voor de regio

Een kernteam van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars heeft de handen ineengeslagen om de zorg voor de regio beschikbaar te houden. Om alle inwoners de juiste zorg op de juiste plek te geven, ontwikkelde het kernteam een gezamenlijk plan dat voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Lees verder.

Beleid

Meerjarenbeleid 2015-2020
Download hier het Meerjarenbeleid (pdf). Zie ook de infographic.

Strategie Treant Care 2017-2021
Bekijk de poster (pdf) en lees de strategie (pdf).

Klokkenluidersregeling Treant
Bekijk de klokkenluidersregeling van Treant (pdf).