Cliëntenraden wonen en zorg › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Cliëntenraden wonen en zorg

Onze zeventien locaties voor wonen en zorg beschikken over een centrale cliëntenraad. De leden hiervan bestaan uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden.

De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met algemene onderwerpen zoals begroting, jaarrekening en meerjarenbeleid, maar ook met specifieke onderwerpen zoals medisch beleid, kwaliteit van de zorg en communicatie. De centrale cliëntenraad overlegt hierover regelmatig met de raad van bestuur en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur.

Samenstelling centrale cliëntenraad

Peter v.d. Gaag, lid Dagelijks Bestuur, voorzitter

Peter v.d. Gaag, lid Dagelijks Bestuur, voorzitter

Henk Meerman, lid Dagelijks Bestuur, vicevoorzitter

Henk Meerman, lid Dagelijks Bestuur, vicevoorzitter

Albert Jan Oosting, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester

Albert Jan Oosting, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester

Ruud Stijnman, lid Dagelijks Bestuur

Ruud Stijnman, lid Dagelijks Bestuur

Femmy Visser-Lier, lid Dagelijks Bestuur

Femmy Visser-Lier, lid Dagelijks Bestuur

Rob van Bommel

Jan van Dam

Peter van Doorn

Peter van Doorn

Jaap Evertz

Jaap Evertz

Sytske Evertz-Jansma

Sytske Evertz-Jansma

Folkert de Hoop

Folkert de Hoop

Gurbe Leeman

Gurbe Leeman

Vacature namens CR Valkenhof

Vacature namens CR Oostermarke

Vacature namens CR Selkersgoorn

Twee cliëntenraden moeten nog een afgevaardigde voor de centrale cliëntenraad benoemen.

De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund door secretaresse Rita Arnoldus en beleidsmedewerker Annet Feenstra. Treant Zorggroep biedt overige facilitering en financiële ondersteuning. 

Lokale cliëntenraden

Voor onze centra voor wonen en zorg hebben we de volgende lokale cliëntenraden:

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten/bewoners. De cliëntenraad brengt advies uit over zaken die wonen en zorg op een locatie raken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voeding, veiligheid, geestelijke verzorging, hygiëne en recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

De cliëntenraad richt zich op het welzijn van de cliënten/bewoners en laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zetten zich met Treant Zorggroep in voor de beste zorg.

Vragen, opmerkingen, adviezen

De cliëntenraad fungeert als spreekbuis voor patiënten en cliënten en zet zich in om de zorg te verbeteren. Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van de locatie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of adviezen willen geven, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt er verzekerd van zijn dat wij vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Treant Zorggroep, email: ervaringen@treant.nl.

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u ook in de folder 'De Cliëntenraad: praat mee, beslis mee!'

Vacatures cliëntenraad

Leden van de cliëntenraad werken op vrijwillige basis. Regelmatig zijn er vacatures voor de cliëntenraad. Interesse? Neem dan contact op met Annet Feenstra, beleidsondersteuner centrale cliëntenraden, centraleclientenraadcare@treant.nl, , 06 10 66 65 06.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2019 van de cliëntenraad kunt u hier bekijken.

Contact

Centrale cliëntenraad care: centraleclientenraadcare@treant.nl.