Cliëntenraden wonen en zorg › Treant

Cliëntenraden wonen en zorg

Onze zeventien locaties voor wonen en zorg beschikken over een centrale cliëntenraad. De leden hiervan bestaan uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden.

De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met algemene onderwerpen zoals begroting, jaarrekening en meerjarenbeleid, maar ook met specifieke onderwerpen zoals medisch beleid, kwaliteit van de zorg en communicatie. De centrale cliëntenraad overlegt hierover regelmatig met de raad van bestuur en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur.

Samenstelling centrale cliëntenraad

Marcel Bult, lid Dagelijks Bestuur, voorzitter

Marcel Bult, lid Dagelijks Bestuur, voorzitter

Rob van Bommel, lid Dagelijks Bestuur, vicevoorzitter

Rob van Bommel, lid Dagelijks Bestuur, vicevoorzitter

Jeannette Jansen - Heijke, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester

Jeannette Jansen - Heijke, lid Dagelijks Bestuur, penningmeester

Henk Bryan

Vrouwkje Klein-Elzing

Vrouwkje Klein-Elzing

Bert Haan

Bert Haan

Folkert de Hoop

Folkert de Hoop

Margo Jalving

Margo Jalving

Ge Kloppenburg

Ge Kloppenburg

Rineke Pranger

Rineke Pranger

Chantal Prijs

Chantal Prijs

Wouter van Wijk

Willyanda Withoff

Willyanda Withoff

Hense Zwaagman

Vacatures

De volgende cliëntenraden moeten nog een afgevaardigde voor de centrale cliëntenraad benoemen.

  • vacature cliëntenraad Holtingerhof
  • vacature cliëntenraad Selkersgoorn

De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door secretaresse Rita Arnoldus en beleidsmedewerker Annet Feenstra. Treant biedt overige facilitering en financiële ondersteuning. 

Lokale cliëntenraden

Voor onze centra voor wonen en zorg hebben we de volgende lokale cliëntenraden:

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten/bewoners. De cliëntenraad brengt advies uit over zaken die wonen en zorg op een locatie raken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voeding, veiligheid, geestelijke verzorging, hygiëne en recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

De cliëntenraad richt zich op het welzijn van de cliënten/bewoners en laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zetten zich met Treant Zorggroep in voor de beste zorg.

Vragen, opmerkingen, adviezen

De cliëntenraad fungeert als spreekbuis voor patiënten en cliënten en zet zich in om de zorg te verbeteren. Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van de locatie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of adviezen willen geven, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt er verzekerd van zijn dat wij vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Treant Zorggroep, email: ervaringen@treant.nl.

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u ook in de folder 'De Cliëntenraad: praat mee, beslis mee!'

Vacatures cliëntenraad

Leden van de cliëntenraad werken op vrijwillige basis. Regelmatig zijn er vacatures voor de cliëntenraad. Interesse? Neem dan contact op met Annet Feenstra, beleidsondersteuner centrale cliëntenraden, centraleclientenraadcare@treant.nl, 06 10 66 65 06.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 van de centrale cliëntenraad kunt u hier bekijken.

Contact

Centrale cliëntenraad care: centraleclientenraadcare@treant.nl.