Cliëntenraad › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Cliëntenraad

Verschillende cliëntenraden
Het ziekenhuis van Treant Zorggroep beschikt over een cliëntenraad, net als iedere andere zorginstelling. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen regelt dit. Een goed functionerende cliëntenraad draagt bij aan een sterkere positie van patiënten en cliënten. Treant Zorggroep heeft naast een cliëntenraad voor het ziekenhuis ook een centrale cliëntenraad voor de locaties voor wonen en zorg van Treant. Lees meer over de cliëntenraad wonen en zorg van Treant Zorggroep.

Het ziekenhuis van Treant Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuislocaties: Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en Refaja in Stadskanaal.

Waarom een cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten die op de zorg van het ziekenhuis zijn aangewezen.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit negen leden. Zij zijn representatief voor de patiënten en cliënten en wonen in het verzorgingsgebied van de drie ziekenhuislocaties. De leden hebben geen directe band met het ziekenhuis, maar zijn benoemd op basis van hun kennis en betrokkenheid bij de zorg. De leden worden benoemd voor vier jaar. De maximale zittingsperiode is acht jaar.

In de cliëntenraad van het ziekenhuis van Treant Zorggroep zitten:

De heer Evert Mulder, voorzitter

De heer Evert Mulder, voorzitter

Mevrouw Annemiek Stroosnijder-Mulder, vice-voorzitter

Mevrouw Annemiek Stroosnijder-Mulder, vice-voorzitter

De heer Hans Hendriks, penningmeester

De heer Hans Hendriks, penningmeester

De heer Grietus Mantingh

De heer Grietus Mantingh

De heer Ron Menduapessy

De heer Ron Menduapessy

Mevrouw Tineke van der Heide-Das

Mevrouw Tineke van der Heide-Das

Mevrouw Gonny Westerhuis

Mevrouw Gonny Westerhuis

De heer Frans Wiersma

De heer Frans Wiersma

Vacature

Vacature

Werkzaamheden cliëntenraad
De cliëntenraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen om cliëntgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de zorg aan patiënten en cliënten te verbeteren. Ook brengt de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. In een regulier overleg worden allerlei zaken besproken die van belang zijn voor patiënten en cliënten en daarop afgestemd.

Vragen, opmerkingen, adviezen
De cliëntenraad fungeert als spreekbuis voor patiënten en cliënten en zet zich in om de zorg te verbeteren. Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van het ziekenhuis. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of adviezen willen geven, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt er verzekerd van zijn dat wij vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Treant Zorggroep, email: ervaringen@treant.nl.

Publicaties

Contactgegevens
Treant Zorggroep
e-mail: clientenraadcure@treant.nl

Vacatures cliëntenraad
Regelmatig zijn er vacatures voor de cliëntenraad. Interesse? Stuur dan een email naar clientenraadcure@treant.nl.