Ziekenhuizen constructief aan de slag met toekomstplan › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Ziekenhuizen constructief aan de slag met toekomstplan

Geplaatst op: 18 september 2012

Op dinsdag 18 en maandag 17 september zijn in de media berichten verschenen over onrust die is ontstaan in de ziekenhuizen van Emmen en Hoogeveen naar aanleiding van een interne discussie. Deze discussie gaat over de inrichting van de zorg in de toekomst. Door de vele veranderingen in de zorg: bekostiging, financiering en oplopende kwaliteits- en volume-eisen moet de ziekenhuiszorg anders worden georganiseerd. KPMG Plexus bracht eind mei advies uit aan Zorggroep Leveste Middenveld. Dit adviesrapport wordt op dit moment besproken met medische staven, cliëntenraden en ondernemingsraden

Maandagavond is er een extra bijeenkomst georganiseerd voor de medisch specialisten van Hoogeveen. Het stafbestuur (bestuur van de medisch specialisten) van Emmen was hierbij aanwezig. Beide medische staven begrijpen dat de zorg anders moet worden georganiseerd dan nu het geval is. In een positieve, opbouwende sfeer is besloten de komende tijd met specialisten van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en ook Stadskanaal een advies samen te stellen met betrekking tot de inrichting van onze zorg in de regio. Dat dit keuzes met zich meebrengt realiseert een ieder zich ook, hoe lastig dit ook zal zijn.

De aanwezigen hebben uitgesproken om eendrachtig als staven van Hoogeveen en Emmen te bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst en met zijn allen de schouders hieronder te willen zetten. De medische staf van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal wordt betrokken bij het ontwikkelen van die visie.

Herman de Boer
Voorzitter medische staf Hoogeveen

Marco Dam
Voorzitter medische staf Emmen

Maarten Rutgers
Kees Donkervoort
Raad van Bestuur Zorggroep Leveste Middenveld