Treant Zorggroep voert nieuw bestuursmodel in › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Treant Zorggroep voert nieuw bestuursmodel in

Geplaatst op: 10 oktober 2017

Een raad van bestuur met twee parttime arts-bestuurders. En een medische staf die daarmee laat zien verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele organisatie. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe bestuursmodel dat Treant Zorggroep doorvoert. De komende weken wordt de sollicitatieprocedure met de twee beoogd arts-bestuurder afgerond.

“Met deze stap keert de bestuurlijke rust bij Treant weer terug”, aldus Coba Anninga, waarnemend voorzitter van de raad van toezicht. “En dat is ook nodig, er is werk aan de winkel. Met een voltallige raad van bestuur met daarin twee dokters die bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen kan Treant weer bouwen aan de toekomst”.

Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel: “behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg in onze regio. Daar sta ik voor. En daar moet nog veel voor gebeuren. Een regiovisie formuleren en de ziekenhuisgroep financieel gezond maken. En het voeren van de dialoog met onze omgeving. Dat gaan we alleen realiseren als medische staf, bestuur, toezicht, medezeggenschap en onze medewerkers samen de schouders eronder zetten. Dit is een belangrijke stap in de goede richting”.

Chirurg Marco Dam en anesthesioloog David Post zijn de twee beoogd arts-bestuurders, of Chief Medical Officers (CMO) zoals hun titel formeel luidt. Zodra hun benoeming definitief is, vormen zij samen met Carla van de Wiel (voorzitter) en Erik Laarhoven (tijdelijk financieel bestuurder of CFO) de raad van bestuur van Treant. De komende maanden wordt gezocht naar een vaste CFO om het team definitief compleet te maken.

Bestuurlijke participatie van dokters wordt aangemoedigd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Ook in andere ziekenhuizen worden nieuwe bestuursmodellen geïntroduceerd, zoals in Delft en in Hardenberg. Treant loopt voorop door twee praktiserende dokters zitting te laten nemen in het bestuur. Parttime dokter, parttime bestuurder. De betrokkenheid van de medische staf bij de gehele organisatie neemt daartoe toe. Ook wordt de medische kennis in de raad van bestuur daarmee verstevigd.

Met de ondernemingsraad van de ziekenhuisgroep is de afgelopen maanden veelvuldig gesproken over het nieuwe bestuursmodel. De OR vreest mogelijke belangenverstrengeling. De raad van toezicht heeft hun zorgen zo goed mogelijk geprobeerd weg te nemen door een aantal juridische voorzieningen te treffen. Zo zijn de arts-bestuurders in sommige gevallen uitgesloten van besluitvorming, hebben ze nooit een meerderheid van stemmen en kunnen ze geen (vice-)voorzitter van de raad van bestuur worden.