Treant start interne dialoog over regiovisie › Treant Zorggroep

Treant start interne dialoog over regiovisie

Geplaatst op: 18 april 2018

Behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg. Dat is waar Treant voor staat. Om dat ook op lange termijn te kunnen realiseren, moet Treant de zorg op onderdelen anders organiseren. De onderbouwing van de keuzes die moeten worden gemaakt, is vanaf vandaag te lezen in een concept van de zogeheten regiovisie.

“In deze regiovisie presenteren we onze gedachten en overwegingen. Dit is het verhaal waar wij in geloven, waarmee wij denken dat we patiënten in onze regio op een goede manier van zorg kunnen blijven voorzien”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. “Die keuzes maken we niet alleen, dat doen we samen met onze medewerkers en onze omgeving. Deze concept regiovisie is wat ons betreft het begin van dat gesprek. We zijn nieuwsgierig naar reacties van collega’s en onze omgeving.”

De regiovisie wordt eerst intern besproken. Toch is het document voor iedereen al te lezen. De samenvatting leest u hier. Kern van de plannen is dat de acute, complexe en klinische zorg in de toekomst wordt geconcentreerd in een interventiecentrum in het hart van de regio. 90% van alle zorg blijven we aanbieden op de drie ziekenhuislocaties. Dit betreft bijvoorbeeld poliklinische zorg, diagnostiek en nazorg. Samen met huisartsen en andere ketenpartners bouwen we aan een nieuw zorgnetwerk in de regio.

Na de interne dialoog bespreekt Treant de regiovisie met belanghebbenden in de regio. Naar verwachting is de regiovisie voor de zomer definitief klaar.

Achtergrondinformatie:
Het  strategie- en innovatie adviesbureau BeBright heeft de regionale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht.