Treant koploper bij invoering implantatenregister › Treant Zorggroep

Treant koploper bij invoering implantatenregister

Geplaatst op: 28 november 2019

Treant Zorggroep is een van de eerste ziekenhuisorganisaties in Nederland die de registratie van implantaten op orde heeft . Vanaf 1 januari 2020 is het namelijk wettelijk verplicht dat implantaten* in het ziekenhuis geregistreerd worden in het landelijke implantaten register (LIR). Ook moet de patiënt weten welk implantaat hij/zij heeft gekregen. Treant levert sinds deze maand de implantatengegevens aan bij het LIR.

Voordelen voor patiënt en organisatie

Het registreren van implantaten in één register komt de patiëntveiligheid ten goede (bijv. bij een recall actie), maar is ook efficiënter voor de ziekenhuisorganisaties. Patiënten en artsen kunnen in het LIR hun ervaringen over de implantaten kwijt, maar de landelijke database is ook veel beter geschikt voor onderzoek en raadpleging door artsen. Op deze wijze zijn zij ook eerder geïnformeerd over de kwaliteitsproblemen bij implantaten.

Barcodes

De registratie van de implantaten vindt plaats met behulp van een barcode die op de verpakking van elk implantaat is aangebracht. Op de OK , de afdeling Radiologie en de hartkatheterisatie- en Pacemakerkamers scannen de medewerkers alle implantaten die worden gebruikt. De barcode met het unieke implantaatnummer wordt vervolgens opgeslagen en gekoppeld aan de patiënt. Wanneer een implantaat is verbruikt volgt er ook een geautomatiseerde order naar de leverancier, zodat de voorraad direct wordt aangevuld.

Ook patiënten weten voortaan welk implantaat ze in hun lichaam hebben; door een koppeling met het elektronisch patiëntendossier kan elke patiënt die inlogt op mijnTreant (het patiëntenportaal van Treant Zorggroep), alle gegevens hierover terug vinden.

*Bij implantaten kun je denken aan kunstheupen of knieën, maar ook aan stents, zachte protheses, pacemakers en matjes.