Treant en gemeenteraad Emmen in gesprek over zorg in de regio › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Treant en gemeenteraad Emmen in gesprek over zorg in de regio

Geplaatst op: 30 maart 2017

De gemeenteraad van Emmen en Treant Zorggroep gingen gisteravond in gesprek over de vraag hoe we goede, bereikbare en betaalbare zorg in de regio op lange termijn in de regio kunnen behouden. Na een rondleiding op de recent vernieuwde spoedeisende hulp in het Scheper ging het gesprek verder over samenwerking in de regio. Geconcludeerd werd dat samenwerking tussen gemeente, Treant Zorggroep en andere partijen in de regio essentieel is om goede en bereikbare zorg voor onze dunbevolkte regio te behouden.

Samenwerking niet alleen op het gebied van gezondheidszorg, maar ook om ervoor te zorgen dat de regio leefbaar en aantrekkelijk blijft. Aantrekkelijk om in te wonen en te werken zodat er ook voldoende personeel in de toekomst beschikbaar is om die goede zorg te leveren. Daarin spelen tevens woningcorporaties en gemeentes en provincie een belangrijke rol.

Een ander belangrijk onderwerp is bereikbaarheid. Naast een goed wegennet is in Drenthe en Groningen goed openbaar vervoer noodzakelijk om zorg bereikbaar te houden, ook voor die mensen die minder mobiel zijn.

De komende tijd gaat Treant Zorggroep in gesprek met inwoners en andere partijen zoals gemeenten, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers. Wilt u ook in gesprek met Treant? Meld u dan aan voor de bijeenkomsten in de regio.