Themadag Seksualiteit › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Themadag Seksualiteit

Geplaatst op: 5 juli 2016

Ziekenhuislocatie Bethesda werkt mee aan het project ‘Bij een goede start, hoort een goed begin’. De themadagen worden alweer voor de derde keer georganiseerd voor tweede klas leerlingen vmbo van het RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten college. Dit jaar zijn de dagen nog op 6 en 7 (Roelof van Echten College) juli. De dagen zijn bedoeld om jongeren bewust te maken van de relatie tussen leefstijl en zwangerschap en het belang zo gezond mogelijk aan een zwangerschap te beginnen. De themadagen zoals deze georganiseerd worden in Hoogeveen zijn uniek in Nederland.

Workshops
Tijdens de themadagen worden verschillende workshops gegeven. Zo worden thema’s als gezonde leefstijl, seksualiteit, voorkomen van zwangerschap en middelengebruik besproken. De workshops worden gegeven door onder andere medewerkers uit de geboortezorg (verloskundigen, verpleegkundigen en gynaecologen), centrum voor seksuele gezondheid (Sense), Nederlandse vereniging voor integratie homoseksualiteit (COC), HALT,  jonge moeders die samen met een schoolmaatschappelijk werker van SWW hun verhaal doen en de jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Bij een goede start, hoort een goed begin
Het project ‘Bij een goede start, hoort een goed begin’ heeft als doel inwoners van de regio te ondersteunen in de route naar een gezonde zwangerschap en gezonde kinderen. Hiervoor wordt samengewerkt met alle scholen in de regio en verschillende instellingen zoals ziekenhuislocatie Bethesda, verloskundigenpraktijken, Centrum voor jeugd en gezin van Hoogeveen en De Wolden, GGD Drenthe en SWW. Door het initiëren van een samenhangende benadering die de periode van voor de conceptie tot na de geboorte omvat, verbeteren zij de zorg voor de (bijna) zwangere. Het uiteindelijke doel is alle kinderen een goede start in het leven te geven om zo gezond mogelijk op te kunnen groeien.