Scheper Ziekenhuis ontvangt NIAZ-accreditatie › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Scheper Ziekenhuis ontvangt NIAZ-accreditatie

Geplaatst op: 30 januari 2013

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft de NIAZ-accreditatie behaald. NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitssystemen in de zorg toetst. Het NIAZ-accreditatiebewijs is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk in de zorg.

Maarten Andriessen, directeur van het Scheper ziekenhuis, is trots: ‘De NIAZ-accreditatiestatus is een goede prestatie waaraan alle medewerkers en specialisten een bijdrage hebben geleverd. Met dit belangrijke keurmerk laten wij zien dat wij kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg leveren aan onze patiënten.’
 

NIAZ was zeer positief over de motivatie van medewerkers in het ziekenhuis.Door goed te kijken hoe de processen in het ziekenhuis verlopen, kan er ook efficiënter gewerkt worden. Heldere afspraken over onderzoek en behandeling zorgen ervoor dat duidelijk is wie wat doet in welke situatie.


Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt en individuele instellingen op hun verzoek toetst. Het NIAZ voert zijn toetsingen uit met behulp van zeer ervaren mensen uit de zorg zelf, die daarnaast een auditorentraining hebben gevolgd. Auditoren mogen nooit een band hebben met de instelling die zij toetsen. Op die manier is het NIAZ verzekerd van objectiviteit en kan het toch beschikken over maximale deskundigheid (‘oog van de meester’) bij het uitvoeren van toetsingen. Als instellingen aan de eisen voldoen krijgen zij van het NIAZ het accreditatiebewijs, als bewijs dat zij hun zorgorganisatie structureel op orde hebben. Dat bewijs is vier jaar geldig, waarna het toetsingsproces opnieuw wordt doorlopen. Het NIAZ maakt deel uit van de internationale gemeenschap van toetsingsinstituten in de zorg.