Psychologen Treant bieden juiste zorg op de juiste plek › Treant

Psychologen Treant bieden juiste zorg op de juiste plek

Geplaatst op: 18 februari 2019

Psycholoog Rik Poelarends werkt zowel op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen als op de locaties voor wonen en zorg van Treant. Dat is goed nieuws voor patiënten die doorstromen van de ziekenhuislocaties naar de woonwijkcentra en vice versa. ‘Ons streven is om mensen de juiste zorg op de juiste plek te geven.’

De zorgvragen die hij als psycholoog krijgt zijn zeer divers. In het ziekenhuis komen die vaak voort uit een lichamelijke aandoening. ‘Soms zijn patiënten heel bang voor een ingreep of vinden ze het moeilijk om een chronische ziekte te accepteren.’ In de woonwijkcentra spelen gedragsproblemen en zingevingsvraagstukken vaak een grote rol. Ook relatieproblemen als gevolg van dementie kunnen reden zijn om bij de psycholoog aan te kloppen.

Onbegrip

Eind vorig jaar ontving de psycholoog op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen een ouder echtpaar op zijn spreekuur.

‘De vrouw was slecht ter been, verward en boos. Dat veroorzaakte veel stress en machteloosheid bij haar echtgenoot’, schetst Poelarends. Na medisch en neuropsychologisch onderzoek besloten de arts en de psycholoog om eerst de medicatie van mevrouw af te bouwen. Tegelijkertijd was het belangrijk om haar man een adempauze te geven. De vraag was: wat nu?

Zeer tevreden

De arts en de psycholoog besloten om mevrouw tijdelijk op te nemen in De Horst in Emmen. Gedurende die periode verbeterde haar mobiliteit en verminderde haar verwardheid enigszins. Nadat ook haar man eenmaal was aangesterkt, kon ze even naar huis waar het een tijdje goed ging. Hoewel een overplaatsing naar een verpleeghuis onvermijdelijk was, is haar echtgenoot zeer tevreden over de zorg van Treant. ‘De adviezen op maat en het feit dat hij altijd contact met mij mocht opnemen, waardeerde hij enorm’, aldus Poelarends.

Puzzel

De psycholoog is blij dat hij zo veel voor zijn cliënten én hun familie kan betekenen. ‘Dat is in de eerste plaats te danken aan de multidisciplinaire samenwerking, die wordt vergroot door de samenwerking tussen ziekenhuizen en woonwijkcentra.’ Zo voert hij laagdrempelig overleg met geriaters, neurologen en specialisten ouderengeneeskunde. ‘Doordat we onze expertise bundelen, krijgt de cliënt de zorg die hij nodig heeft. Als we die puzzel samen oplossen, geeft mij dat veel voldoening.’

Gerelateerde specialismen